Gemeente Meerssen | Sint Agneskerk Bunde MFC

Artikel Sint Agneskerk Bunde MFC

De stichting MFC (multifunctioneel centrum) Bunde werkt samen met het kerkbestuur van de H. Agnesparochie in Bunde aan de toekomst van de huidige Sint Agneskerk in Bunde.
De Agneskerk heeft op dit moment veel meer ruimte dan voor kerkelijk gebruik nodig is. Tegelijkertijd hebben verenigingen en maatschappelijke organisaties in Bunde behoefte aan een passend onderdak voor hun activiteiten.

Intentieovereenkomst

Daarom hebben kerkbestuur en stichtingsbestuur een intentieovereenkomst afgesloten met als doel het behoud van de huidige Mariakapel als kerk en de komst van een multifunctioneel centrum in de resterende ruimte met een scala aan activiteiten. Denk aan repetities van orkesten en koren, muzieklessen, concerten, toneeluitvoeringen, carnavalsavonden, tentoonstellingen, verenigingen, dagbesteding, cursussen en sport. Ook evenementen met een regionale uitstraling zijn mogelijk.
Van 10 tot zo'n 400 bezoekers kunnen er straks terecht.

Website MFC

Informatie over het project is ook te vinden op de website van MFC Bunde www.mfcbunde.nl

Kijk hier ook voor meer informatie over het centrumplan Bunde

Hoe gaat het eruit zien? Video van MFC Bunde.

 

impressie MFC Bunde