Artikel Buurtpreventieteams

Binnen de gemeente Meerssen zijn buurtpreventieteams werkzaam. Doel van een buurtpreventieteam is het creëren van een veiliger gevoel in de buurt door samen alert te zijn op vreemde situaties. Denk hierbij aan onbekende personen die zich verdacht gedragen in de buurt van woningen, winkels enz. In verdachte situaties kunnen de bewoners elkaar met een buurt-app waarschuwen. Alle buurtpreventieteams binnen de gemeente Meerssen werken met een dergelijke app.

Buurtpreventie is een burgerinitiatief en de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het beheer van de buurt-app ligt bij de deelnemers aan de buurt-app. Waar nodig zal de gemeente Meerssen een en ander faciliteren. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen of huren van vergaderruimten en de aanschaf van de buurtpreventie waarschuwingsborden.

Contactpersonen buurtpreventieteams

Bunde

Buurtpreventieteam Court Pendustraat en omgeving
p.michalides@kpnplanet.nl

Buurtpreventieteam Bunde Centrum
expowhatsapp@gmail.com 

Buurtpreventieteam 't Kempke
Patrickgabydunya@gmail.com

Buurtpreventieteam Lindenlaan-Beukenlaan-Iepenlaan en tussenliggende zijstraten:
stepoel@gmail.com

Buurtpreventieteam de Burcht
buurtpreventie.deburcht@gmail.com

Buurtpreventieteam Iepenlaan
buurtapp.iepenlaan@gmail.com  

Geulle

Buurtpreventieteam Geulle Boven en Beneden
tis@home.nl

Meerssen

Buurtpreventieteam Proostenbuurt 
proostenbuurtmeerssen@gmail.com

Buurtpreventieteam Synagogeplantsoen
theoreinders@meersje.nl

Buurtpreventieteam Synagoge- en Gerbergaplantsoen en omgeving
dymph.peter.kersten@kpnplanet.nl

Buurtpreventieteam De Kiezelkoel Meerssen (buurtvereniging) (tot aan Past. A. Somyasingel 27)
buurtpreventiemeerssen@gmail.com

Buurtpreventieteam Meerssen Oost
buurtpreventieoost@kpnmail.nl

Buurtpreventieteam Humcovenstraat - Kuileneindestraat (laatste deel)
henry.eikenboom@meersje.nl

Buurtpreventieteam Kuileneindestraat en omgeving
jepvencken@hotmail.nl

Buurtpreventieteam Gasthuisstraat (buurtvereniging)
EdwinZonnestraal@gmail.com

Buurtpreventieteam Gansbaan / Hoekweg
bamjquaedvlieg@home.nl

Buurtpreventieteam Beukeloord en omgeving
buurtpreventiegasthuisplantsoen@kpnmail.nl

Buurtpreventieteam Humcovenderveld (buurtvereniging)
humcovenapp@onsbrabantnet.nl

Buurtpreventieteam Meerssen-West
wabpmeerssen-west@hotmail.com

Beheerders App-groepen Groot Meerssen
buurtpreventie.grootmeerssen@gmail.com

Rothem

Buurtpreventieteam Rothem
rene.gerards@home.nl

Buurtpreventieteam Rothem
buurtpreventierothem@ziggo.nl

Ulestraten

Buurtpreventieteam Blockhuijsstraat buurtjes
mokum0508@home.nl

Buurtpreventieteam Sjietecoven 
pramakers@ziggo.nl

Buurtpreventieteam buurtvereniging Gendorpia
wim@jonkerweb.nl

Buurtpreventieteam Ulestraten
buurtpreventie.ulestraten@gmail.com

Meer informatie

Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043 en vraag naar Ingrid van der Hijden.