Gemeente Meerssen | Voornemen tot verkoop gemeentegrond met opstal op de locatie Pletsstraat 44 te Bunde

Officiele publicatie

Voornemen tot verkoop gemeentegrond met opstal op de locatie Pletsstraat 44 te Bunde

Gemeente Meerssen is van plan om het voormalige bijgebouw van het inmiddels gesloopte pand aan de Pletsstraat 44 in Bunde met ondergrond en aangrenzende gemeentegrond te verkopen aan de eigenaren/bewoners van een aangrenzend perceel. Het te verkopen perceel is bij het Kadaster geregistreerd als Gemeente Meerssen, sectie C, nummer 1247 (gedeeltelijk) en wordt na levering toegevoegd aan het erf van de beoogde kopers.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten, dat ze van plan is om een perceel met opstal te verkopen aan de eigenaren van het naastgelegen perceel. U kunt hier nu op reageren.

Wilt u reageren?

Bij de beoogde verkoop is de gemeente Meerssen gebonden aan voorwaarden en criteria. U kunt deze informatie per e-mail ontvangen, of op afspraak inzien in het bestuurscentrum. Bent u het niet eens met het voornemen van de gemeente? Dan kunt u tot en met dinsdag 14 juni 2022 een kort geding aanhangig maken bij de voorzieningenrechter. Informatie over de te volgen procedure ontvangt u samen met de informatie over de gehanteerde voorwaarden en criteria.

Contact met de gemeente

Voor verdere informatie kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen en vragen naar Patricia Wehren van de afdeling Ruimte.

Contact en openingstijden 

Informatie en bekendmakingen automatisch in uw mailbox