Gemeente Meerssen | Verkiezingen Gemeenteraad: Wijziging tellocatie stembureau Gemeenschapshuis De Stip

Officiele publicatie

Verkiezingen Gemeenteraad: Wijziging tellocatie stembureau Gemeenschapshuis De Stip

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat, voor de de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Meerssen op 16 maart 2022, een locatie wordt aangewezen waar u de telling van de uitgebrachte stemmen kunt bijwonen voor het volgende stembureau:

Naam

Adres

Gemeenschapshuis De Stip

Pastoor Dominicus Hexstraat 10 Meerssen

Op bovenstaande locatie kunt u uw stem uitbrengen van 7.30u tot 21.00u, maar kunt u de telling niet bijwonen.

U kunt de telling van de stemmen van dit stembureau enkel bijwonen op de volgende locatie:

Naam

Adres

Tijd van telling

Sporthal Marsana

Molenveldweg 20 Meerssen

21.00u tot einde telling

Heeft u vragen over het bijwonen van de telling op bovenstaande locatie?

Hiervoor kunt u bellen met team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/gemeenteraadsverkiezingen.

Meerssen,

22 februari 2022
M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester van Meerssen