Gemeente Meerssen | Verkiezingen gemeenteraad: Stemmen bij volmacht

Officiele publicatie

Verkiezingen gemeenteraad: Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het toegestaan is bij volmacht te stemmen voor de aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad. 

Hoe kan een volmacht worden gegeven?

Een machtiging geven kan:

a) met een volmachtbewijs die u kunt aanvragen bij de gemeente of

b) door overdracht van uw stempas.

Hierbij geldt het volgende:

a) Machtiging op schriftelijke aanvraag van een volmachtbewijs:

  • Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en op www.meerssen.nl zijn gratis verzoekschriften verkrijgbaar waarmee u een volmachtbewijs aan kunt vragen.
  • U dient uiterlijk op 11 maart 2022 tot 17.00 uur dit verzoekschrift in bij de gemeente waar u op 31-01-2022 als kiezer bent geregistreerd.
  • De gemachtigde is in dezelfde gemeente als kiezer geregistreerd op 31-01-2022 (dag kandidaatstelling).
  • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde per post een volmachtbewijs.
  • De gemachtigde brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.
  • U bent als volmachtgever niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

b) Machtiging door overdracht van uw stempas:

  • Na ontvangst van uw stempas kunt u deze tot en met de dag van de stemming overdragen aan een andere kiezer.
  • Zowel u als de gemachtigde zijn op de dag van de kandidaatstelling (31-01-2022) als kiezer in dezelfde gemeente ingeschreven.
  • De gemachtigde brengt zijn volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.
  • Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van de volmachtstem door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

Heeft u vragen over stemmen bij volmacht?

Hiervoor kunt u bellen met het team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/gemeenteraadsverkiezingen.

Meerssen,

19-01-2022
M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester van Meerssen