Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 11-10-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 11-10-2022

Gepubliceerd op: 19 oktober 2022 17:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 oktober 2022

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 oktober 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 4 oktober 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Principestandpunt Visiedocument Gasthuiscomplex Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van de plannen van Wonen Meerssen voor het gebied rond het Gasthuisplantsoen zoals deze zijn weergegeven in het visiedocument Gasthuiscomplex Meerssen;
  2. in principe medewerking te verlenen aan het afwijken van de beheersverordening Kernen ten behoeve van Fase 1 van eerder genoemd visiedocument, bestaande uit de vervangende nieuwbouw aan de Nicolaas Creftenstraat in Meerssen;
  3. in te stemmen met de concept-brief aan Wonen Meerssen.

Eindafrekening gebruik Auw Kerk door Harmonie St. Agnes Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het in rekening brengen van de energiekosten ad € 7.940,94 bij Harmonie St. Agnes te Bunde voor het gebruik van de Auw Kerk;
  2. het overige deel van de energiekosten ad € 6.058,20 ten laste van de gemeente te laten komen en deze te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022.

 

Dossier Onderzoeken samenwerking hockeyverenigingen Meerssen en Valkenburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten te onderschrijven, om de schijn van belangenverstrengeling i.c. privé- en werkbelangen te voorkomen, het dossier Onderzoeken samenwerking hockeyverenigingen Meerssen en Valkenburg van wethouder Inge Smeets over te dragen naar wethouder Vanessa de Rond.