Gemeente Meerssen | Fietspad Weerterkerkweg wordt in ere hersteld

Nieuwsbericht Fietspad Weerterkerkweg wordt in ere hersteld

Gepubliceerd op: 15 september 2023 08:35

Fiets
De gemeente gaat fietspad Weerterkerkweg in ere herstellen. Het fietspad werd in 2021 opgebroken, omdat het geen onderdeel meer was van een fietsroute. Om de grond van het (voormalige) fietspad een nieuwe functie te kunnen geven of te verkopen, moest de grond eerst via een besluit aan de openbaarheid worden onttrokken. Dat besluit was nog niet genomen. Wel kwamen er diverse reacties van bewoners - voornamelijk uit buurtschap Weert - om het fietspad te herstellen. 
Daar hebben we naar geluisterd. Het college van B&W heeft besloten de weg niet aan de openbaarheid te onttrekken en de grond niet in verkoop te doen. We gaan een nieuw fietspad aanleggen. Naar verwachting is dit voor het einde van het jaar weer in gebruik.

Reacties van bewoners

Er kwamen veel reacties binnen na het verwijderen van het fietspad en op het voorgenomen besluit om het fietspad aan de openbaarheid te onttrekken. Bewoners lieten via formele zienswijzen, e-mailtjes en zelfs post its op onze wensmuur tijdens de nieuwjaarsreceptie weten dat ze het fietspad terug willen.

Beperkte mogelijkheden grond

De grond is eigendom van de gemeente. Bij een wijziging van functie - al dan niet na verkoop - van de grond stuitten we op een aantal hindernissen. Dat komt door de ligging van kabels en leidingen in dit stuk grond en door het zogenaamde Didam-arrest. Dit arrest maakt het voor overheden een stuk lastiger panden of gronden in bezit een-op-een te verkopen.

Belangenweging

Op basis van de reacties van bewoners en de beperkte mogelijkheden met de grond is besloten het fietspad in ere te herstellen.

Wanneer gaat dit gebeuren?

We verwachten dat we het fietspad voor het einde van het jaar opnieuw kunnen aanleggen. We zorgen er bovendien voor dat het 'nieuwe' fietspad een verbetering wordt ten opzichte van het oude. We verbeteren de bocht. Dit komt de berijdbaarheid van het fietspad ten goede!