Gemeente Meerssen | Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Nieuwsbericht Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Gepubliceerd op: 30 maart 2016 11:45

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 2

Op 15 maart 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein samen met enkele beleidsmedewerkers weer vergaderd over een aantal belangrijke onderwerpen:

  • Concept actieplan 2016-2017 Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022, inclusief enkele lokale accenten/nuanceringen voor Meerssen. Door de leden van de raad zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Gegeven adviezen op de verschillende items worden door de betreffende beleidsmedewerker meegenomen.
  • De notitie Armoedebeleid die de Adviesraad heeft ontvangen ter advisering is besproken met de betreffende beleidsmedewerkedr. De leden van de Adviesraad hebben aangegeven zich grotendeels te kunnen vinden in het voorgestelde beleid.
  • Het jaarverslag 2015 werd besproken. De uitbreiding van het aandachtsgebied van het voormalige WMO-Platform heeft zich in dat jaar uitgebreid tot het gehele sociale domein. Dit was aanleiding om de naam van het Platform te veranderen in Adviesraad Sociaal Domein. Om goed aandacht te kunnen geven aan de verschillende gebieden in het Sociaal Domein, maken de leden van de Adviesraad nu deel uit van 4 werkgroepen: WMO 2015, Jeugdzorg, Informele Zorg en Participatiewet. Er is door de verschillende werkgroepen veel werk verzet. De leden van de werkgroepen vindt u hier.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein of met de leden in contact komen, neem dan contact op met voorzitter Ans Bos-van Bun, telefoon 043-3643238 of secretaris José Gommers, telefoon 043-3643743. Neem ook een kijkje op de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein.