Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 2 februari 2023

Officiele publicatie

Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 2 februari 2023

Op donderdag 2 februari 2023 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. De vergadering vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. U kunt de vergadering ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl en op televisie bij lokale omroep Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 23 januari 2023 behandeld en vastgesteld. Op 24 januari 2023 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 5 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 24 januari 2023 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.

E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl