Gemeente Meerssen | Subsidieregeling opleiden jeugdtrainers Sport is opengesteld t/m 22 december 2023

Nieuwsbericht Subsidieregeling opleiden jeugdtrainers Sport is opengesteld t/m 22 december 2023

Gepubliceerd op: 23 juni 2023 11:35

Subsidie jeugdtrainers
Provincie Limburg heeft de Subsidie Opleiding Jeugdtrainers 2023 opengesteld tot en met 22 december 2023. Tot dan is het mogelijk voor amateursportorganisaties om subsidie aan te vragen voor het opleiden van jeugdtrainers. Provincie Limburg wil wederom een bijdrage leveren aan de sportparticipatie van de jeugd door te investeren in meer en beter opgeleide jeugdtrainers. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen leuker, maar ook gezonder.

Dit past bij de ambitie van de Provincie Limburg om van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te maken. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn, zeker voor onze jongeren. Sport en bewegen zorgt namelijk voor een gezonde fysieke en psychische ontwikkeling. Jeugdtrainers spelen een belangrijke rol bij het binden van jongeren aan sport en hun vereniging. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal € 500,00 euro per amateursportorganisatie.

Voorwaarden

Om subsidie te kunnen aanvragen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit zijn de belangrijkste:

  • Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient een opleiding door de jeugdtrainer(s) namens een Nederlands Limburgse amateursportorganisatie te worden gevolgd.
  • Subsidie is enkel mogelijk voor opleidingen die aansluiten bij niveau 1, 2 of 3 van de Kwalificatiestructuur Sport.
  • De opleiding dient uiterlijk binnen 2 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking met succes te zijn afgerond.
  • De kosten voor de opleiding zijn gemaakt in de periode vanaf 1 januari 2023.

Hoe aanvragen

Uiterlijk 22 december 2023 moet de aanvraag door de Provincie zijn ontvangen. Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie en alle voorwaarden:
Subsidie Opleiding Jeugdtrainers 2023 - Provincie Limburg

Video Jeugdtrainers

Diverse jeugdtrainers in Limburg vertellen waarom het aanvragen van deze subsidie belangrijk is.
https://prvlimburg.bbvms.com/p/default/c/4488960.html?inheritDimensions=true&placementOption=default