Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 20 oktober 2022

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 20 oktober 2022

Gepubliceerd op: 12 oktober 2022 10:45

Op donderdag 20 oktober september 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 29-09-2022
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 03-10-2022)
  • Raadsvoorstel actualisatie verordening Starterslening
  • Raadsvoorstel kredietaanvraag opstellen nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Meerssen
  • Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Sint Catharinastraat 16-20 Ulestraten
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl