Gemeente Meerssen | Beleid sociaal domein en de effecten voor u

Nieuwsbericht Beleid sociaal domein en de effecten voor u

Gepubliceerd op: 25 maart 2019 11:40

ASD
'Wij maken ons zorgen over de positie van de burger die cliënt wordt. Vaak is deze burger niet taalvaardig en wordt hij overspoeld door formaliteiten.' Dat stelt Dré Knols, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Meerssen in het voorwoord van het jaarverslag 2018.

De ASD spant zich in om de veranderingen in het beleid in het Sociaal Domein zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Binnen het sociaal domein horen de jeugdwet, de wet op maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de participatiewet. De ASD adviseert de burgemeester en de wethouders Marly Heusschen en Jan Gulikers, gevraagd en ongevraagd, over alles wat binnen het Sociaal Domein valt.

De raad heeft hierbij vooral oog voor de effecten van beleid voor de burgers van Meerssen. In 2018 besteedde de Adviesraad onder andere aandacht aan de leesbaarheid van teksten van de gemeente, aan het mantelzorgcompliment en aan jongerenparticipatie.

U leest er meer over in het jaarverslag.