Gemeente Meerssen | Laadpalen in de Gemeente Meerssen

Artikel Laadpalen in de Gemeente Meerssen

Laadpalen 

Er komen steeds meer elektrische auto's op de weg. Daarmee stijgt ook de vraag naar laadpalen. Gemeente Meerssen laat komende jaren circa 40 laadpalen plaatsen in de openbare ruimte. Dat is mogelijk dankzij deelname aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg. Hiermee stimuleert de gemeente de verduurzaming van mobiliteit. Bij iedere laadpaal maken we twee parkeerplaatsen voor elektrische auto's. Dit komt neer op in totaal ca. 80 openbare parkeervakken in 2025 bestemd voor elektrisch rijdende inwoners, bezoekers en forenzen. 

Contract met Vattenfall

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben mede namens de gemeente Meerssen een contract met Vattenfall afgesloten voor "Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur". Vattenfall heeft voor Meerssen een plankaart opgesteld waarin zes locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst.

Locaties

De laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Meerssen. Deze locaties zitten in de planning:

 • Laadpaal ID 0938-31: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Saint Remystraat 28, 6241 JN Bunde;
 • Laadpaal ID 0938-42: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Burgemeester Binckhorststraat 1, 6231 GV Meerssen;
 • Laadpaal ID 0938-45: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Pastoor Creusenplantsoen 13, 6231 EV Meerssen;
 • Laadpaal ID 0938-47: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Gasthuisplantsoen 7, 6231 JZ Meerssen;
 • Laadpaal ID 0938-51: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Herkenberg 2, 6231 LK Meerssen;
 • Laadpaal ID 0938-57: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Kasteelstraat 34A, 6235 BP Ulestraten.

Onderstaand een overzicht van openbare laadpalen in Meerssen:

 • St. Agnesplein in Bunde (nummer DB0279) van EV Net;
 • Heiveld 1-4 (sportcomplex) in Bunde (nummer BL-0176) van Vattenfall;
 • Pletsstraat 16 in Bunde (nummer BL-1943) van Vattenfall;
 • Marktplein in Geulle (nummer DB0255) van EV Net;
 • Gansbaan in Meerssen (nummer DB0361) van EV Net;
 • Molenveldweg 20 in Meerssen (nummer BL-1228) van Vattenfall;
 • Kruisberg 16 in Meerssen (nummer BL-1943) van Vattenfall;
 • Pastoor Nicolaus de Reimstraat 45 in Meerssen (nummer BL-1957) van Vattenfall;
 • 't Bergske in Meerssen (nummer BL-1069) van Vattenfall;
 • Station Meerssen (nummer BL-0334) van Vattenfall;
 • Ambyerstraat in Rothem (AL81) van EV Net;
 • Dorpstraat in Ulestraten (DB254) van EV Net.

 

 

Samenwerkingsregio Zuid

De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio's die door het Rijk verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het bevat stimuleringsmaatregelen om 1,9 miljoen elektrische personenauto's de weg op te krijgen in 2030. Voor de gemeente Meerssen betekent dit een groei naar 1.300 elektrische personenauto's in 2025 tot circa 4.900 elektrische personenauto's in 2035. Op dit moment telt de gemeente Meerssen circa 130 elektrische personenauto's.

De toename van elektrische personenauto's op de weg levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductiedoelstelling. Daarmee draagt Nederland bij aan het VN-Klimaatakkoord van Parijs om in 2030 minimaal 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.