Gemeente Meerssen | Minder verkeersborden, meer duidelijkheid

Nieuwsbericht Minder verkeersborden, meer duidelijkheid

Gepubliceerd op: 27 september 2023 09:45

verkeersborden
Is het u ook opgevallen dat er door de jaren heen steeds meer verkeersborden zijn gekomen? Dat het soms een woud van borden langs de weg is? Daar willen we als gemeente Meerssen wat aan doen. We gaan ervoor zorgen dat er zo min mogelijk borden langs de weg overblijven. Alleen borden die echt nodig zijn. Dat maakt het voor verkeersdeelnemers een stuk overzichtelijker.

Doel

Verkeersborden zijn er om verkeerssituaties te verduidelijken, te waarschuwen en te laten zien welke regels er gelden. Deze staan in Nederland in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV).

Door de bomen het bos niet meer zien

Verkeersborden spreken voor zich en horen te staan op plaatsen waar dit echt nodig is. Echter, door politieke overwegingen en verzoeken van bewoners en weggebruikers zijn/worden regelmatig borden geplaatst op plekken waar dat eigenlijk niet nodig is.

Gedrag van mensen

Kort gezegd: als verkeersdeelnemers zich aan de algemene verkeersregels houden die in Nederland gelden, dan hoeven we nauwelijks extra borden te plaatsen. Het zijn extra's, omdat mensen zich net op die plekken niet aan de regels houden qua bijvoorbeeld snelheid of voorrang. Het gevolg is dat andere weggebruikers door de bomen (lees: verkeersborden) het bos niet meer zien.

Onnodige en foutieve borden weghalen

De gemeente Meerssen gaat onnodige en foutieve verkeersborden weghalen. Op deze manier creëren we duidelijkere verkeerssituaties, is er minder vervuiling van het straatbeeld, ziet de openbare ruimte er beter uit en besparen we op beheer en onderhoud van borden. Ook de politie juicht het voorstel toe om onnodige borden weg te halen.

Vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail info@meerssen.nl.