Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 49 - 2 december 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 49 - 2 december 2015

Gepubliceerd op: 01 december 2015 11:30

Weeknummer: 49
Datum: woensdag 2 december 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

De gemeente Meerssen en Sociale Dienst Pentasz Mergelland vinden uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede zorgverzekering. Om die reden hebben Pentasz Mergelland en gemeente Meerssen met verzekeraar VGZ een unieke en zeer complete zorgverzekering samengesteld speciaal voor inwoners van de Pentasz Mergelland gemeenten met een lager inkomen tot 150% van de bijstandsnorm: het VGZ Zuid-Limburgpakket (voorheen: IZA Cura Zuid-Limburg).

Logo Pentasz Mergelland

Maandbedrag
U betaalt met deze verzekering een maandelijkse premie van € 155,47 per maand. U krijgt hiervoor uw basisverzekering èn een aanvullende verzekering. En u krijgt een hoge vergoeding voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen/lenzen en de tandarts.

Geen eigen risico
Uniek aan deze verzekering is dat u géén eigen risico heeft van € 385,- per kalenderjaar. Dit bedrag is namelijk meeverzekerd in uw pakket. Zo weet u zeker dat u niet wordt geconfronteerd met extra kosten.

Eigen bijdragen meeverzekerd
Voor bepaalde zorg en hulpmiddelen bijvoorbeeld hoortoestellen, hospice en zittend ziekenvervoer moet u vanuit de basisverzekering een eigen bijdrage betalen. Met het VGZ Zuid-Limburgpakket hoeft u dat tot maximaal € 500,00 per jaar niet zelf te betalen.

Eigen bijdrage Wmo meeverzekerd
Ook de eigen bijdrage Wmo voor maatwerkvoorzieningen (zoals huishoudelijke hulp of begeleiding) is meeverzekerd tot een maximum van € 400,- per jaar. Het betreft de eigen bijdrage welke u verschuldigd bent aan het CAK (Centraal administratie kantoor).

Tegemoetkoming aanvullende verzekering
Is uw inkomen niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en heeft u een aanvullende verzekering, dan kunt u bij uw gemeente nog een extra vergoeding aanvragen van € 100,00 per jaar. Meer informatie hierover vindt u op www.pentasz.nl.

Extra voordelen
Lopende machtigingen bij uw huidige zorgverzekeraar worden overgenomen. U hoeft geen rekeningen voor te schieten als u kiest voor een zorgaanbieder waar VGZ een overeenkomst mee heeft. Meer informatie hierover vindt u op de website www.vgz.nl/vergelijkenkies

Wilt u overstappen? Let op!
U kunt enkel bij het ingaan van het nieuwe jaar overstappen op een andere zorgverzekeraar! Wilt u in 2016 gebruik maken van het VGZ Zuid-Limburgpakket, dan moet u zich uiterlijk 31 december 2015 hiervoor hebben aangemeld. Wanneer u voor 31 december 2015 overstapt dan zegt VGZ uw bestaande zorgverzekering voor u op.

Aanmelden en informatie
U kunt zich nu al aanmelden voor de complete zorgverzekering van het VGZ Zuid-Limburgpakket. Kijk daarvoor op www.vgz.nl/zuidlimburg of neem telefonisch contact op met zorgverzekeraar VGZ, telefoon 0800-2500010. Regionale sociale dienst Pentasz Mergelland kan u helpen bij het afsluiten van het pakket. U kunt contact opnemen met Pentasz Mergelland via telefoon 043-8507100 of uw vast contactpersoon.

---

Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016

De gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht werken al langer samen voor de exploitatie van de gemeentelijke milieuparken. De drie gemeenten gaan nu ook samenwerken bij de huis-aan-huisinzameling van afval. Stadsbeheer Maastricht gaat de huis-aan-huisinzameling van afval voor ons verzorgen. Voor u als inwoner betekent dit een andere afvalinzameldienst in het straatbeeld, en wellicht ook een andere inzamelroute en -tijdstip.

Afval

Afval scheiden is winst
In 2016 gaan wij samen ook verdere stappen zetten op weg naar nog betere afvalscheiding. In afval zitten vaak waardevolle materialen. Deze kunnen als grondstof dienen voor nieuwe producten. Door afval goed te scheiden, worden deze materialen behouden. Dit is goed voor het milieu. Ook raakt uw restafvalzak minder snel vol. Dit is goed voor uw portemonnee.

Afval scheiden wordt makkelijker
Elke dag produceren we per persoon ongeveer anderhalve kilo afval. Ongeveer de helft lever we gescheiden in. Vooral papier en glas doen het goed. Plastic steeds beter. Om scheiden van afval een stuk makkelijker te maken, worden de zakken PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) vanaf 1 januari om de veertien dagen opgehaald. Nu is dat nog een keer per vier weken. Ook kunt u met ingang van volgend jaar nog meer herbruikbare afvalsoorten gratis aanbieden bij de milieuparken.

December: nieuwe Afvalwijzer met persoonlijke afvalkalender
Elk huishouden in de gemeente Meerssen krijgt medio december een handzame Afvalwijzer in de brievenbus, met op de achterzijde een persoonlijke afvalkalender. Ook zijn er praktische tips over afval scheiden. De gemeentelijke website wordt voor dit doel uitgebreid. Voor mensen zonder internet is papieren informatie beschikbaar.

PS: Afval scheiden is goed, maar afval voorkomen beter. Op www.meerssen.nl treft u met ingang van het nieuwe jaar tips aan om de afvalberg flink kleiner te maken.

---

KCC feestdagen
Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen
Openingstijden rond de feestdagen

Het Klant Contact Centrum (KCC) is dé toegang voor al uw vragen aan de gemeente. Het KCC is elke werkdag geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur. Rond de feestdagen zijn er gewijzigde openingstijden. Deze treft u hieronder aan. Om onnodig wachten te voorkomen werkt de gemeente Meerssen op afspraak. U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (telefoon 14 043 of aan de balie). Voor producten Burgerzaken (aanvragen paspoort, identiteitskaart, rijbewijs etc) kunt u ook via www.meerssen.nl een afspraak maken. Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

Openingstijden Klant Contact Centrum rond de feestdagen
Vrijdag 18 december: 08.30-14.30 uur (ivm kerstviering medewerkers)
Maandag 21 december: 08.30-17.00 uur
Dinsdag 22 december: 08.30-17.00 uur
Woensdag 23 december: 08.30-17.00 uur
Donderdag 24 december: gesloten
Vrijdag 25 december: gesloten
Maandag 28 december: 08.30-17.00 uur
Dinsdag 29 december: 08.30-17.00 uur
Woensdag 30 december: 08.30-17.00 uur
Donderdag 31 december: gesloten
Vrijdag 1 januari: gesloten
Maandag 4 januari: 10.30-17.00 uur (ivm nieuwjaarsviering medewerkers)

Openingstijden loket Burgerzaken  rond de feestdagen

Aanvragen
Het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc. kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken bij ons Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). U kunt ook een afspraak maken via www.meerssen.nl. Dit kan rond de feestdagen binnen de volgende bloktijden:

maandag  21 december: 09.00-12.00 uur
dinsdag 22 december: 09.00-12.00 uur
woensdag 23 december: 15.00-17.00 uur
maandag  28 december| 09.00-12.00 uur
dinsdag 29 december| 09.00-12.00 uur
woensdag 30 december| 15.00-17.00 uur
maandag 4 januari| 10.30-12.00 uur

Afhalen
Heeft u een reisdocument of rijbewijs aangevraagd bij het loket Burgerzaken en is dit klaar? U kunt dit zonder afspraak afhalen bij de snelbalie van het KCC. De snelbalie is geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op donderdag tot 09.00-20.00 uur. Let op! Op donderdag 24 december, vrijdag 25 december, donderdag 31 december en vrijdag 1 januari  is de snelbalie gesloten.

Aangifte geboorte en overlijden
Op donderdag 24 en 31 december is bureau Burgerlijke Stand geopend van 09.00-10.00 uur voor aangifte van geboorte en overlijden.

Wachtdienst Openbare Werken
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoedgevallen) bereikbaar via tel. 043-3661888 (tijdens de openingstijden: tel. 043-3661617).

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Voor meer informatie over openingstijden: zie www.meerssen.nl

---

Logo Pentasz Mergelland
Donderdag 10 december 2015
Openbare vergadering Algemeen Bestuur Pentasz Mergelland

Op donderdag 10 december 2015 vergadert het Algemeen Bestuur van Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland. Aanvang 18.00 uur in de vergaderruimte van Pentasz Mergelland, Willem Vliegenstraat 12 in Gulpen (gemeentehuis Gulpen-Wittem). De agenda en bijbehorende stukken liggen vanaf  30 november  2015 ter inzage in de gemeentehuizen van Eijsden-Margraten (locatie Margraten), Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een woning in stalruimte, Dorpstraat 19, 6235 AC Ulestraten (ontvangen 19 november 2015);
 • het kappen van een boom (noodkap), Sint Rochusstraat ongenummerd (nabij huisnummer 16) in Bunde (ontvangen 18 november 2015);
 • het plaatsen van mobile units, Andreas Sauerlaan 11, 6243 CC Geulle (ontvangen 24 november 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbest rioolleiding, Kastanjelaan 24, 6241 AW Bunde (ontvangen 19 november 2015). Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een paardenkastanje (noodkap), Sint Rochusstraat ongenummerd (nabij huisnummer 16) in Bunde (verzonden 24-11-2015);
 • een kapsalon in de woning, Iepenlaan 2, 6241 AE Bunde (verzonden 25 november 2015).

Omgevingsvergunning deels geweigerd (reguliere voorbereidingsprocedure) voor:

 • het plaatsen van een erfafscheiding (=verleend), overkapping (=geweigerd) en vestigen van een bedrijf aan huis (=verleend), Beukenlaan 65, 6241 AJ Bunde (verzonden 9 oktober 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij: het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad') Postbus 90 6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 2 december 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Pdf van deze pagina