Gemeente Meerssen | Een blijk van waardering voor uw mantelzorger: vraag het mantelzorgcompliment aan

Nieuwsbericht Een blijk van waardering voor uw mantelzorger: vraag het mantelzorgcompliment aan

Gepubliceerd op: 15 maart 2024 12:00

Mantelzorgcompliment
Als gemeente Meerssen waarderen we mensen die mantelzorg bieden aan een van onze inwoners. Ook dit jaar willen we vanuit de gemeente onze dankbaarheid tonen voor de geweldige inzet van jouw mantelzorger door middel van het beschikbaar stellen van het mantelzorgcompliment. Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2024.

Wie is mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2023 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?

Je kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor jouw mantelzorger als je onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2023) en je woont in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?

De gemeente Meerssen stelt voor 2023 een blijk van waardering eenmalig een uitkering € 150 beschikbaar voor de geweldige inzet van jouw mantelzorger.

Hoe kun je het mantelzorgcompliment 2023 aanvragen?

Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Dit tref je hieronder aan. Je moet dit aanvraagformulier voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken. Je kunt dit vervolgens per post sturen aan:

Gemeente Meerssen
tav Sociaal Team
postbus 90
6230 AB Meerssen

Je kunt het formulier ook afgeven aan de balie van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Download hier het aanvraagformulier

Mensen zonder internet kunnen op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen je dan het formulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

  • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2023 of;
  • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2023 of;
  • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2023 of;
  • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2023.

Geen bewijsstuk?

Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?

Je kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2023 indienen tot uiterlijk 1 april 2024. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. Je kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen.

Informatie

Heb je vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl