Gemeente Meerssen | De Waterramp twee jaar later

Nieuwsbericht De Waterramp twee jaar later

Gepubliceerd op: 14 juli 2023 09:55

Waterramp
Twee jaar geleden werden grote delen van de gemeente Meerssen getroffen door een waterramp van immense omvang. De impact was destijds enorm en is voor sommigen nog steeds aanwezig. Met name rond deze dagen denken velen terug aan toen. Hoe het was en de nasleep ervan.

Vorig jaar

Vorig jaar stonden we samen stil bij de waterramp tijdens een herdenking in Westbroek Geulle. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz onthulde toen samen met wethouder Water Vanessa de Rond en buurtbewoners een herdenkingsmonument: een Maaskei met plaquette met daarop het hoogste waterpeil staat van de ramp (1.23 m). Het afgelopen jaar zijn wellicht mensen die in 2021 getroffen zijn door de waterramp even teruggegaan naar het monument. Voor steun, ter herinnering of gewoon even tijdens een wandeling. De houten picknickbank terplekke biedt gelegenheid voor een moment van rust.

Terugblik en vooruitblik

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in het kader van wateroverlast. De crisisaanpak van 2021 werd geëvalueerd, maar er werd ook vooruit gekeken. De politiek werd benaderd, er werden maatregelen genomen bij de Geulduiker en waterbuffers werden getest. We zagen echter ook regelmatig code geel en oranje in het nieuws voorbijkomen.

"Reden te meer om ons bewust te blijven van de gevolgen van de klimaatverandering en mogelijke wateroverlast in de toekomst", aldus wethouder De Rond. "We zijn ons er bewust van dat de nasleep van de waterramp voor veel mensen nog niet voorbij is. Zowel financieel als emotioneel. Voor dat eerste proberen wij voortdurend aandacht te vragen bij de minister en zijn we aan de slag met maatregelen om water zoveel mogelijk op te vangen en zo wateroverlast te beperken. Voor dat tweede kunnen we niet meer doen dan begrip tonen. Begrip dat getroffene bij elke stortbui spanning voelen."

Twee jaar later

"Twee jaar geleden stond menige Meerssenaar tot aan de enkels in het water en met de handen in het haar. Onvoorstelbaar hoe mensen met man en macht hebben samengewerkt, elkaar hebben geholpen en gesteund. Daar mogen we trots op zijn", zegt de burgemeester. "Dit jaar is er geen officiële herdenking, maar menigeen zal – op zijn of haar eigen manier - stilstaan bij die intense dagen in juli 2021."