Gemeente Meerssen | Kansen voor alle kinderen (Kindpakket)

Artikel Kansen voor alle kinderen (Kindpakket)


Op deze pagina treft u de regelingen aan voor kinderen die opgroeien in een gezin met een smalle beurs. Klik op de link voor meer informatie.

Bibliotheek

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Kindervakantiewerk en Kidshouse (KVW)

Nationaal Fonds Kinderhulp

Regeling Maatschappelijke Participatie (Participatieregeling)

Stichting Jarige Job (Jarige Job)

Stichting Kledingbank Limburg (Kledingbank)

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland (Leergeld)

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Voedselbank