Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent de aanwijzing van speelterreinen en natuurgebieden conform artikel 2.4.17 APV

Betreft: op basis van artikel 2.4.17 APV en de vastgestelde Nota hondenbeleid heeft het college van

Burgemeester en Wethouders vastgesteld:

  • -
    de losloopterreinen voor honden;
  • -
    de speelterreinen waarop honden niet zijn toegestaan;
  • -
    de natuurgebieden waar een aanlijngebod voor honden geldt.

Bij de terreinen zullen informatieborden worden geplaatst.

Folder: de besluiten zijn opgenomen in de Folder Hondenbeleid van de gemeente Meerssen. Deze vindt u op www.meerssen.nl. Heeft u geen internet? Een papieren versie is verkrijgbaar bij het klantencontactcentrum van het bestuurscentrum.

Vastgesteld: 21 maart 2017