Gemeente Meerssen | Aanwijzingsbesluit speelterreinen en natuurgebieden conform artikel 2.4.17

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent de aanwijzing van speelterreinen en natuurgebieden conform artikel 2.4.17 APV

Betreft: op basis van artikel 2.4.17 APV en de vastgestelde Nota hondenbeleid heeft het college van

Burgemeester en Wethouders vastgesteld:

  • -
    de losloopterreinen voor honden;
  • -
    de speelterreinen waarop honden niet zijn toegestaan;
  • -
    de natuurgebieden waar een aanlijngebod voor honden geldt.

Bij de terreinen zullen informatieborden worden geplaatst.

Folder: de besluiten zijn opgenomen in de Folder Hondenbeleid van de gemeente Meerssen. Deze vindt u op www.meerssen.nl. Heeft u geen internet? Een papieren versie is verkrijgbaar bij het klantencontactcentrum van het bestuurscentrum.

Vastgesteld: 21 maart 2017