Gemeente Meerssen | Vacatures - manager Ruimte en manager Samenleving

Nieuwsbericht Vacatures - manager Ruimte en manager Samenleving

Gepubliceerd op: 23 augustus 2022 12:10

Vacature managers
Meerssen is een gemeente waar je je welkom voelt en warm wordt ontvangen als nieuwe collega. Onze organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en lage drempels. Je weet snel je weg te vinden en bent vlug op vlieghoogte. Dit komt mede dankzij fijne collega's. We zijn een professioneel team dat bestaat uit een mix van mensen, met als gemene deler de oprechte interesse in elkaar en in het werk dat we doen. Dat werk doen we voor de gemeenschap van onze sfeervolle gemeente, om zo een bijdrage te leveren aan een prettig woon- en leefklimaat. Zo werken we samen aan het maken van maatschappelijke impact. Binnen onze organisatie is er volop ruimte voor jouw bijdrage en voor het invulling geven aan zowel jouw eigen werk, als jouw persoonlijke ontwikkeling. We bieden dan ook veel opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Zo bouwen we aan de toekomst van Meerssen. Bouw jij mee? We heten je van harte welkom!

Voor de afdelingen Samenleving en Ruimte zijn wij op zoek naar:

Managers (2,0 fte)

Samen verder bouwen aan de toekomst van gemeente Meerssen!

Over gemeente Meerssen

De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en heeft ca. 19.000 inwoners en ruim 1.100 bedrijven die er ondernemen. Door het groene karakter, haar gunstige ligging en bereikbaarheid is de gemeente Meerssen een aantrekkelijke gemeente om te wonen én om te ondernemen.

Als resultaatgerichte organisatie biedt de gemeente Meerssen interessant en uitdagend werk dat bijdraagt aan de publieke zaak. Doordat het een kleine gemeente betreft zijn de lijnen kort en ben je bij een breed scala aan onderwerpen en ontwikkelingen binnen de gemeente betrokken. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing en er heerst onderling een loyale, collegiale en welwillende sfeer.

De gemeente Meerssen kent drie afdelingen: Samenleving, Ruimte en Bedrijfsvoering. In totaal werken er ongeveer 160 medewerkers.

 • De afdeling Samenleving is verantwoordelijk voor de integrale beleidsvoorbereiding en –uitvoering op de terreinen burgerzaken, wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, welzijn, onderwijs, kunst en cultuur.
 • De afdeling Ruimte houdt zich bezig met de integrale beleidsvoorbereiding en –uitvoering op de terreinen ruimtelijke ordening, economie, vergunningen, handhaving en beheer openbare ruimte.
 • De afdeling Bedrijfsvoering houdt zich bezig met de integrale beleidsvoorbereiding en – uitvoering op de terreinen financiën, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken, P&O, bestuurszaken, facilitaire zaken en Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Daarmee zorgt de afdeling dat de organisatie optimaal kan functioneren.

Revitalisering

Gemeente Meerssen is momenteel volop in ontwikkeling. Er is veel aandacht voor versterking van de organisatie. Eind vorig jaar zijn we aan de slag gegaan met het project 'Revitalisering'. Medewerkers uit de hele organisatie werken thematisch in 'bouwteams' samen aan een toekomstgerichte en eigentijdse organisatie. Dit brengt veel nieuwe energie met zich mee!

Onze organisatie is dus volop in beweging! Aan jou als manager de mooie taak om mee te gaan in deze beweging en de ontwikkelopgave verder vorm en inhoud te geven.

De rol van de manager

Samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur vormen de drie managers van de afdelingen het managementteam van gemeente Meerssen. Als lid hiervan ben je verantwoordelijk voor de integrale beleidsontwikkeling, de bedrijfsvoering en het functioneren van de organisatie als geheel. Onder eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur behartig je de belangen concernbreed. Met oog voor innovatie en externe ontwikkelingen, vertaal je deze in een duurzame organisatievisie.

Je bepaalt concernprioriteiten en vertaalt deze naar de eigen afdeling. Je stemt de totale inzet van middelen af in het managementteam en richt de organisatie en formatie in. De manager weet wat er op hoofdlijnen speelt in de organisatie en afdeling. Voor het managen van de afdeling kiest de gemeente Meerssen op meerdere taakvelden onder de managers voor coördinerende functies op personele, operationele en vakinhoudelijke zaken met duidelijk mandaat en bevoegdheden. De invulling en functieomschrijving hiervan wordt momenteel opnieuw bekeken en de uitwerking daarvan wordt na de zomer 2022 voortgezet. In aanvulling op de rol van de coördinator is de manager zichtbaar aanwezig voor alle medewerkers en hij/zij biedt aandacht en een luisterend oor.

De werkzaamheden als manager in hoofdlijnen:

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van een toekomstbestendige, gedragen en duurzame organisatievisie en koers. Hierin stimuleer je een actieve bijdrage en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.
 • Je levert een actieve collegiale bijdrage aan de teamontwikkeling van het managementteam als gezamenlijk leidinggevend team voor de gehele organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde bestuurlijk en ambtelijke doelen. Je brengt hiertoe algehele focus, prioriteit en richting aan op je afdeling en ziet toe op het proces van werkverdeling.
 • Je voert regie op het proces, de rolverdeling, samenwerking en verbinding in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel voor de afdeling(en) en betreffende portefeuillehouder(s), en bewaakt de juiste rolverdeling tussen bestuurder en manager.
 • Je bent verantwoordelijk voor het als organisatie bewust zijn, stimuleren en faciliteren van het anticiperen op innovaties en externe ontwikkelingen.
 • Je geeft leiding aan en coacht (via) de coördinatoren en/of de medewerkers van je afdeling. Hierbij heb je oog voor de persoonlijke ontwikkeling en algehele teamontwikkeling, gericht op thema's als: professionalisering, samenwerking binnen en buiten het team en procesverbetering.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt relevante netwerkrelaties.

Dit ben jij...

Gemeente Meerssen zoekt een bouwer en bevlogen boegbeeld, iemand met visie die richting geeft en oog heeft voor de verschuivende rol van de gemeente. Jij weet medewerkers te inspireren en te coachen. Daarbij heb je nadrukkelijk oog voor te behalen resultaten, de borging ervan en het te behalen rendement. Hierbij kijk je verder dan de eigen afdeling en vanuit een helicopterview lever je een strategische bijdrage aan gemeente-brede ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden.
Je zet dus structurerend en verbindend leiderschap in, waarbij je omgevingsbewust en samenwerkingsgericht bent om zodoende meer uit gemeente Meerssen te halen.

Jij bent:

 • Daadkrachtig: je bouwt met overtuigingskracht aan de organisatie Meerssen. Jij weet waar je met de organisatie en jouw afdeling heen wilt, neemt jouw medewerkers en het bestuur daarin mee en draagt deze visie afdelingsoverstijgend uit.
 • Regisserend: jij zorgt voor een optimale werkomgeving in de organisatie en een cultuur met ruimte voor reflectie, leren, samenwerking en sociale verbindingen. Je voert regie op het proces, de juiste rolverdeling, samenwerking en verbinding in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Je zet medewerkers in positie om bestuurlijk te adviseren op hun beleidsterrein/vakgebied en delegeert de inhoud aan medewerkers. Je fungeert daarbij als klankbord en indien nodig als escalatieniveau.
 • Motiverend: je bent er voor de medewerkers, hebt aandacht voor en stimuleert talentontwikkeling, geeft vertrouwen en bent mensbewust. Stimuleren, enthousiasmeren en inspireren van medewerkers staat centraal in jouw werkwijze.

Aanvullend op de generieke leiderschapskwaliteiten is affiniteit hebben met / willen verdiepen in het afdelingsdomein van belang, zonder dat je hierbij een inhoudelijk expert hoeft te zijn. De vakinhoudelijke kennis is immers geborgd bij de professionals binnen de afdelingen.

En verder beschik jij over...

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbare ervaring als manager in een continu veranderende omgeving en ben je bekend met het functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

'Vraag maar raak'-rondleiding

Wil jij vooraf meer beeld krijgen van de functie en het werken bij gemeente Meerssen? Meld je dan aan voor een persoonlijke 'vraag maar raak'-rondleiding van 30 minuten met onze gemeentesecretaris Jacques Eurlings. Tijdens deze rondleiding door het gemeentehuis loop je over de diverse afdelingen en ontmoet je enkele collega's. Hierbij kun je alle vragen stellen die je hebt over de functie, de cultuur, de werkomgeving etc.

De 'vraag maar raak'-rondleidingen vinden plaats op:

 • Woensdag 31 augustus tussen 14.00 en 17.00 uur
 • Donderdag 08 september tussen 14.00 en 17.00 uur

Wil jij liever op een andere manier vorm geven aan deze ontmoeting?

Dat kan ook! Wat dacht je van wandelen in het park of gewoon samen een kop koffie drinken?

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@meerssen.nl, waarbij je de gewenste vorm kunt doorgeven.

Wat bieden we jou?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de Cao gemeenten.

 • Salaris: Deze functie is ingedeeld in schaal 13 (max. €6616,- op basis van een fulltime dienstverband, salarispeil per 1 april 2022). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring, hierbij wordt eventueel een aanloopschaal toegepast.
 • IKB: Bovenop je salaris ontvang je 17,05% van het bruto jaarsalaris als Individueel Keuze Budget (IKB). Dit kun je naar eigen wens inzetten, bijvoorbeeld om uit te betalen, extra vakantiedagen te kopen of belastingvrij een fiets aan te schaffen.
 • Arbeidsovereenkomst: In beginsel ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met proeftijd van 1 maand. Hierbij geldt de intentie om deze, bij goed functioneren, om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Invulling qua uren: 1 fte wil zeggen dat je feitelijk per week 40 uur werkt, waarvan je 36 uur betaald krijgt en 4 uur adv opbouwt, die je weer kunt inzetten als verlof. Bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato verminderd.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: zoals pensioenopbouw bij ABP, het flexibel indelen van de werkweek en diverse ontwikkelmogelijkheden op zowel persoonlijk als inhoudelijk vlak.
 • Hybride werken: ook na de Corona-crisis blijven we gedeeltelijk thuis werken. Samen met onze medewerkers werken we momenteel aan passend beleid hiervoor.

Sollicitatieprocedure

Interesse? We nodigen je van harte uit om je motivatiebrief en CV vóór 16 september 2022 online in te dienen via www.igom.nl. We vragen je hierbij aan te geven naar welke afdeling (Samenleving of Ruimte) jouw voorkeur uitgaat.

Binnen vijf werkdagen na sluiting van de vacature ontvang je een reactie. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 13 oktober en de tweede gesprekken op donderdag 20 oktober.

 1. Het eerste gesprek dient als kennismaking. We gaan in op jouw motivatie, drijfveren, persoonlijkheid, kennis en kunde. Daarnaast vertellen wij meer over de inhoud van de functie, de afdeling, de bedrijfscultuur, enz. Zodoende krijg jij ook meer beeld van het werk en de werkomgeving.
 2. Na een wederzijds positieve kennismaking vragen we je eventueel een assessment te maken. Tijdens een tweede gesprek zullen we dieper op zaken in gaan en tevens de uitkomst van het assessment bespreken.
 3. In de afronding van de procedure vindt een kennismakingsgesprek plaats met de portefeuillehouders Ruimte/Samenleving namens het college.
 4. Blijkt er na deze gesprekken een match te zijn, dan plannen we een arbeidsvoorwaardengesprek in. Hopelijk mogen we je daarna verwelkomen als nieuwe manager!

Binnen de sollicitatieprocedure kan een online screening worden uitgevoerd (bijvoorbeeld via Google en/of social media).

Heb je nog vragen over de sollicitatieprocedure?

Dan kun je terecht bij Sanne Dooper (corporate recruiter) via 06-46597963.