Gemeente Meerssen | Vuurwerkoverlast

Nieuwsbericht Vuurwerkoverlast

Gepubliceerd op: 17 november 2023 11:40

vuurwerk
De laatste tijd zien wij een toename van het aantal meldingen over vuurwerkoverlast. Hoewel dit gebruikelijk is voor de tijd van het jaar, kan vuurwerkoverlast in jouw woonomgeving vervelend en gevaarlijk zijn.

Wil je overlast door (verboden) vuurwerk melden?

Is er sprake van een (levens)gevaarlijke situatie, bel dan het noodnummer 112.

In andere gevallen meld je de overlast rechtstreeks bij de gemeente (tel. 14 043 of e-mail info@meerssen.nl). Handhaving neemt de locaties dan mee in de surveillance.

Handhaving is echter niet 24/7 bereikbaar en inzetbaar. Dit betekent dat niet iedere melding direct opgevolgd kan worden.

Vermoeden van (handel/opslag) illegaalvuurwerk?

Meld dit bij politie of via Meld misdaad anoniem:
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/onderwerpen/illegaal-vuurwerk

Vuurwerkregels

Dit zijn de vuurwerkregels:

  • Vanaf 12 jaar is het kopen en afsteken van categorie F1-vuurwerk het hele jaar toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten en Bengaalse lucifers.
  • Vanaf 16 jaar is het kopen en afsteken van categorie F2-vuurwerk toegestaan. Dit is het oudejaarsvuurwerk.
  • Sinds 1 december 2020 is vuurwerk uit categorie F3 verboden voor consumenten. Dit is zwaarder knal- en siervuurwerk, zoals bijvoorbeeld een Chinese rol.
  • In de F2-categorie (het minder zware knal- en siervuurwerk) is ook bepaald vuurwerk verboden sinds 1 december 2020. Zo zijn knalvuurwerk (zoals rotjes), knalstrengen (zoals Chinese matten), vuurpijlen, enkelschotsbuizen (zoals single shots) niet meer toegestaan. Lees meer hierover.
  • Vuurwerk afsteken (muv categorie F1) mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00 uur 's nachts. Buiten deze tijden is het afsteken strafbaar.
  • Het is verboden om illegaal vuurwerk te kopen, af te steken of in bezit te hebben.
  • Het is niet toegestaan om meer dan 25 kilo vuurwerk te kopen en in huis te bewaren.

Straffen en boetes

Afhankelijk van hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf. Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen of misdrijven ook voor een Halt-straf in aanmerking komen. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak, waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. Ouders worden daarbij actief betrokken. Kijk voor meer informatie over straffen en boetes op de website van het Openbaar Ministerie of Halt.