Gemeente Meerssen | Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport m.e.r. beoordeling: onderzoeken naar milieu-effecten

Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport m.e.r. beoordeling: onderzoeken naar milieu-effecten

Gepubliceerd op: 27 juni 2023 15:50

MAA logo
Bericht van Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport organiseert 6 juli 2023 een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden over de onderzoeken naar de milieueffecten voor de m.e.r.-beoordeling. De m.e.r.-beoordeling vindt plaats in het kader van het aan te vragen luchthavenbesluit.

m.e.r.-beoordeling

Met de m.e.r.-beoordeling maakt de luchthaven de effecten op het milieu inzichtelijk van luchtgebonden activiteiten. Deze luchtgebonden activiteiten worden naar verwachting uiterlijk begin 2025 vastgelegd in het aan te vragen luchthavenbesluit. Voor deze m.e.r.-beoordeling voeren we verschillende onderzoeken uit. Welke onderzoeken dit zijn en welke modellen we gebruiken lichten verschillende deskundigen van To70, WSP en MAA B&I toe tijdens de informatieavond 6 juli.

Luchthavenbesluit

Alle luchthavens moeten in het bezit zijn van een luchthavenbesluit. Dit besluit omschrijft de kaders waarbinnen wij als luchthaven moeten blijven. Momenteel geldt voor Maastricht Aachen Airport de Omzettingsregeling. Deze regeling bevat de regelgeving waarbinnen de luchthaven op dit moment opereert, tot het nieuwe luchthavenbesluit er is.

Informatiebijeenkomst

In de informatiebijeenkomst staat de context van de onderzoeken centraal. De verschillende deskundigen delen in het plenair deel van de bijeenkomst welke onderzoeken plaatsvinden en van welke modellen de onderzoeken gebruik maken. Na het plenaire deel hebben de bezoekers (na een korte pauze) de mogelijkheid 1-op-1 vragen te stellen aan de deskundigen.

Programma

19.00 uur - Welkomstwoord
19.05 uur - m.e.r.-beoordeling (Dhr. H. Keulen)
19.20 uur - Geluid, externe veiligheid, klimaat en ruimtelijke ordening (Dhr. R. Ummels)
19.35 uur - Luchtkwaliteit, stikstof, geur, zeer zorgwekkende stoffen, gezondheid en overige aspecten (Dhr. F. van Weert)
20.00 uur - Pauze
20.15 uur - Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.00 uur

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met zondag 2 juli 2023 via www.maa.nl/informatiebijeenkomst-mer