Artikel Stervensbegeleiding

Om ervoor te zorgen dat informatie actueel blijft, zijn de gegevens op deze pagina waar mogelijk vervangen door een directe link naar de website van de betreffende organisatie / vereniging. Alleen organisaties die geen website hebben, staan op deze pagina vermeld met contactgegevens.

Zijn er wijzigingen? Wilt u niet meer vermeld worden?
Geef dit per e-mail door aan communicatie@meerssen.nl  

Privacyverklaring


Buurtzorghuis Bronnenbos Geulle, hospicezorg
internet: www.buurtzorghuis.nl

Hospice Trajectum
internet: www.hospicetrajectum.nl

Hospice Valkenburg
internet: www.geerlingshospice.nl

Zuyderland Hospice Daniken
internet: www.zuyderland.nl

Palliatieve terminale (thuis) zorg - Steunpunt Mantelzorg Zuid
https://www.mantelzorgzuid.nl/over-ons/organisatie-palliatieveterminalethuiszorg
Mantelzorger bent u als u onbetaald zorg verleent aan een hulpbehoevende met wie u een persoonlijke band heeft. Vaak is dat een naaste, zoals een ouder of kind, maar het kan ook een buurvrouw, buurman of goede vriend zijn.