Gemeente Meerssen | Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg

Nieuwsbericht Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg

Gepubliceerd op: 11 mei 2023 15:35

Waterschap - Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg
Bericht van Waterschap Limburg

Waterschap Limburg heeft ook dit jaar een stimuleringsregeling voor agrariërs opengesteld om meer water vast te houden op landbouwpercelen met een helling. Dit kan bijdragen in de vermindering van waterafstroming en kan daarnaast ook positief zijn voor bijvoorbeeld droogte en biodiversiteit. Met deze maatregelen kunnen agrariërs een tegemoetkoming krijgen om nog meer water vast te houden en om te experimenteren met maatregelen.

Deze regeling is een van de maatregelen in de aanpak van de wateroverlast als gevolg van klimaatverandering (het programma Water in Balans). De regeling heeft betrekking op teeltseizoen 2023 en aanvragen kunnen nog gedaan worden tot en met 31 mei 2023 maar moeten aangevraagd zijn voordat de maatregelen toegepast worden in het veld.

Vragen?

Mocht u overwegen om een bijdrage aan te vragen en heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088-8890100 of email: stimuleringsregeling@waterschaplimburg.nl.

Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op: www.waterschaplimburg.nl/stimuleringsregeling