Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 15 december 2021

Officiele publicatie

Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 15 december 2021

Op woensdag 15 december 2021 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt deze raadsvergadering volgen via de livestream op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke uitloop van de raadsvergadering op donderdag 16 december 2021. Ook dan begint de vergadering om 19.00 uur.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 6 december 2021 behandeld en vastgesteld. Op 7 december 2021wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 50 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 7 december 2021 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.