Gemeente Meerssen | Tussen de Bruggen 93–97

Officiele publicatie

Tussen de Bruggen 93–97

Betreft: de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning Tussen de Bruggen 93–97, 6231 CB Rothem op basis van de coördinatieverordening Meerssen 2011 is stopgezet. Naar verwachting zal de procedure op een later tijdstip weer worden gestart.

Informatie: mw ir Renée Kuppers MBA, tel. 043-3661705.

E-mail: renee.kuppers@meerssen.nl.