Gemeente Meerssen | Uit de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein

Nieuwsbericht Uit de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein

Gepubliceerd op: 26 oktober 2017 08:00

Op 9 oktober vergaderde de Adviesraad Sociaal Domein. Er kwamen een aantal onderwerpen aan de orde.

Toegankelijkheid voor invaliden

Op 3 oktober heeft een delegatie van de Adviesraad Sociaal Domein samen met vertegenwoordigers van de gemeente en wethouder Berry van Rijswijk een bezoek gebracht aan een viertal horeca- en sportlocaties in Bunde, Geulle, Ulestraten en Meerssen. Tijdens het bezoek werd gekeken naar de toegankelijkheid van deze locaties. De conclusie was dat de toiletten voldoende toegankelijk zijn, maar dat nooduitgangen soms gevaarlijke situaties laten zien. Dus een deels positief beeld.

Minder positief is dat een verzoek aan 60 ondernemers om informatie te geven over de toegankelijkheid van hun panden slechts vijf reacties opleverde. Daarnaast ontvangt de Adviesraad regelmatig klachten over de reclameborden en gestalde fietsen in Meerssen. Deze vormen een behoorlijk probleem voor medeburgers met rollator of in een rolstoel.

Invalidenparkeerkaart en beleidsplan schuldhulpverlening

Met een aantal kanttekeningen heeft de Adviesraad Sociaal Domein een positief advies gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders over de leges bij het aanvragen van een invalidenparkeerkaart en over het Beleidsplan Schuldhulpverlening.

Wat leeft er?

De Adviesraad Sociaal Domein denkt na over de invulling van haar rol, taak en relatie met de gemeente. Hoe kunnen we deze verder vormgeven. Daarbij is het erg belangrijk te weten wat er bij de burgers leeft. Wat u van ons verwacht! Heeft u suggesties? Wij horen graag van u! Bel of mail ons:

- voorzitter Dré Knols, telefoon 043-3642783 / 06 29068362
- secretaris Jos Jongen, telefoon 043-3646953 / 06 51338710

Meer informatie

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein treft u aan op deze website.