Gemeente Meerssen | Melding voor het gedeeltelijk slopen van het bijgebouw aan Bunderstraat 76/78 te Meerssen

Officiele publicatie

Melding voor het gedeeltelijk slopen van het bijgebouw aan Bunderstraat 76/78 te Meerssen

Gemeente Meerssen heeft op 20 oktober 2021 een melding ontvangen voor het gedeeltelijk slopen van het bijgebouw aan Bunderstraat 76/78 te Meerssen.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Als iemand iets wil slopen, geldt hiervoor een meldingsplicht op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. Deze melding is ter informatie. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Heeft u vragen over deze melding?

U kunt tot zes weken na ontvangst van de melding met vragen terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.