Gemeente Meerssen | Natura 2000-gebieden in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Natura 2000-gebieden in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 20 juni 2023 16:30

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. Nederland heeft in totaal 162 Natura 2000-gebieden. Twee daarvan liggen (deels) in de gemeente Meerssen: het Bunder en Elsloërbos en het Geuldal.

Het Geuldal is qua oppervlakte een van de grootste Natura 2000 gebieden in ons land. Het Bunder- en Elsloërbos bestaat uit diverse bossen, die worden beschouwd als de mooiste bronbossen in ons land.

Beheersplannen

Voor elk Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Meer weten? Je kunt alle kaarten, beheerplannen en achtergronddocumenten van alle Natura 2000-gebieden digitaal inzien via www.BIJ12.nl (onderwerpen - natuur en landschap - Natura 2000 beheerplannen)

Meer informatie

Meer informatie over Natura 2000 vind je op www.natura2000.nl of www.bij12.nl.