Gemeente Meerssen | Groenbeleidsplan Gemeente Meerssen

Artikel Groenbeleidsplan Gemeente Meerssen

Groenbeleidsplan

De Gemeente Meerssen heeft een nieuw Groenbeleidsplan opgesteld. Dat hebben we samen met Bureau VERBEEK gedaan. In het plan geven we aan hoe we in de toekomst willen omgaan met het openbare groen in onze gemeente (groenstructuur en bomenstructuur). Dit doen we voor de kernen en het buitengebied. Het plan legt de basis voor (de uitwerking van) toekomstige ontwikkelingen, projecten, initiatieven en keuzes op het gebied van groen in onze gemeente. Ook worden actuele thema's, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit in het plan opgenomen.

Participatie

In november 2022 organiseerden we onder andere een ophaalsessies met stakeholders en een vijftal bewonersavonden. Tijdens deze bijeenkomsten konden de deelnemers ideeën, wensen en suggesties kenbaar maken over het openbare groen in hun woon-, werk-, en leefomgeving. We danken iedereen voor het meedenken!

Groenbeleidsplan

Bureau VERBEEK heeft op basis van deze input en bestaand beleid een concept Groenbeleidsplan gemaakt. Dit concept-plan is op 21 en 22 maart gepresenteerd aan stakeholders, bewoners en overige geïnteresseerden tijdens diverse inloopmomenten. De posters die daarbij gepresenteerd zijn, volgen binnenkort. 

Groenbeleidsplan inzien

Je kunt het Groenbeleidsplan hier inzien:

Kun je dit pdf-bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl. Onze medewerkers helpen je graag verder!

Vragen?

Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl