Artikel Subsidies - Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC):

telefoon 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

Subsidieloket

Omdat de subsidieregels gewijzigd zijn en er dit jaar sprake is van een overgangsjaar, organiseert het gemeentebestuur in week 44 van (31 oktober t/m 4 november 2016) een zogenaamd subsidieloket. Bij dit loket kunt u terecht voor allerlei praktische vragen en hulp bij het indienen van uw aanvraag voor het (overgangs)jaar 2017.

Wilt u hier gebruik van maken?
Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het KCC, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.