Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 10 - 7 maart 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 10 - 7 maart 2018

Gepubliceerd op: 06 maart 2018 09:55

Gemeentepagina: week 10
Datum: woensdag 7 maart 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

verkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018
Verkiezingsavond in De Stip

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u weer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door te gaan stemmen, bepaalt u mee wie de gemeente Meerssen de komende vier jaar bestuurt. Stemmen is de makkelijkste manier om uw steentje bij te dragen aan hoe onze gemeente geregeld wordt. Dus noteer woensdag 21 maart in uw agenda en ga stemmen!

Verkiezingsavond
Op de verkiezingsdag organiseert de gemeente een Verkiezingsavond in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. Tijdens deze avond worden de uitslagen en andere informatie met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen op een groot beeldscherm gepresenteerd.  Zaal open: 20.30 uur. Aanvang programma: 21.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op radio en tv
U kunt de Verkiezingsavond ook volgen via de lokale omroep Meer Vandaag. Zij verzorgen die avond vanuit de Stip een live tv-uitzending.

Uitslagen per partij
Omdat ook deze keer met het rode potlood wordt gestemd, moeten alle stemmen handmatig worden geteld. De eerste tussenstanden worden niet eerder dan 22.30 uur verwacht. Het betreft hier dan (voorlopige) uitslag per partij. De uitslag per kandidaat komt pas de dag erna.

Meer informatie
Raadpleeg de speciale Verkiezingspagina's op www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie).
Of bel het gemeentelijke Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Landelijk adresonderzoek in gemeente Meerssen van start

De komende tijd onderzoeken medewerkers van de gemeente Meerssen de juistheid van adresgegevens. Dit gebeurt in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: een samenwerkingsverband van vijf ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en hun uitvoeringsorganisaties, zoals SVB, DUO, Politie en Belastingdienst. Daarnaast nemen op dit moment 240 gemeenten deel aan het project voor de uitvoering van de adresonderzoeken.

AdresonderzoekHet gaat om het doen van adresonderzoek op basis van signalen van de gemeente of van andere overheden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van overbewoning. Dit levert een beperkt aantal adressen op, waar na onderzoek een huisbezoek aan gekoppeld kan worden.

Doel
Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen.

Adresonderzoek
In het onderzoek wordt gecontroleerd of de gegevens zoals deze zijn vastgelegd in de BRP overeenkomen met de werkelijkheid. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek kan besloten worden dat een aanvullend huisbezoek nodig is. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de juistheid of volledigheid van uw adresinschrijving, uw inkomen of uw woonsituatie.  Andersom kunt u als bewoner aan de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. Bijvoorbeeld als op uw adres personen staan ingeschreven, die daar niet meer wonen, of omdat zij uw adres ongewenst gebruiken als postadres.

Let op: vraag altijd legitimatiebewijs!
Als de ambtenaren bij u aanbellen, moeten zij direct hun legitimatiebewijs aan u tonen. Als er mensen bij u aanbellen die dit niet direct doen, vraag er dan naar. Als zij zich niet legitimeren, laat hen dan ook niet binnen. Aan de voordeur vertellen de ambtenaren waarom zij langskomen en vragen u om uw medewerking bij het beantwoorden van enkele vragen.

Geen toestemming
Als u geen toestemming geeft, gaan de ambtenaren weg. Dit kan wel gevolgen voor u hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het onderzoek naar uw woonsituatie op een andere manier wordt voortgezet, of dat uw uitkering of toeslag wordt opgeschort of beëindigd. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de ambtenaren een speciale machtiging heeft om binnen te treden, ook als u dat niet wilt. Die machtiging moet dan aan u worden getoond.

Informatie
Heeft u vragen over het adresonderzoek of het huisbezoek? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043.E-mail: info@meerssen.nl. Meer informatie over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vindt u ook op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/inhoud/adresfraude

---

Wijkagenten gemeente Meerssen
Inloopspreekuren wijkagenten

De wijkagenten houden inloopspreekuren op diverse locaties in de gemeente Meerssen. Tijdens het spreekuur kunt u gewoon binnenlopen zonder afspraak.

Inloopspreekuren
De inloopspreekuren van de wijkagenten vinden plaats op onderstaande locaties:

Meerssen
In ontmoetingspunt de Ketel, Pastoor Dom. Hexstraat 70 in Meerssen op dinsdag van 14.00-16.00 uur

Bunde
In zorgcentrum de Wilgenhof, Wilgenlaan 1 in Bunde op donderdag van 16.00-18.00 uur

Geulle
In gemeenschapshuis De Kollekamp, Heerenstraat 77 Moorveld-Geulle op woensdag 7 maart, 11 april, 16 mei van 14.00-16.00 uur.

Ulestraten
In gemeenschapshuis d'n Huppel, Dorpstraat 1 Ulestraten op woensdag 21 maart, 25 april en 23 mei van 14.00-16.00 uur.

Contact met de wijkagent?
Wilt u contact met de wijkagent? Bel dan tel 0900-8844. Bij spoed: 1-1-2.
Meer informatie & online aangifte: www.politie.nl

---

Mantelzorg
U kunt nog tot 1 april het mantelzorgcompliment aanvragen

De gemeente stelt voor 2017 weer een blijk van waardering beschikbaar voor uw mantelzorgers. Het zogenaamde mantelzorgcompliment is een bedrag van 160 euro en bloemenbonnen (40 euro). Een bedankje voor alle hulp & ondersteuning die uw mantelzorger biedt. U kunt het mantelzorgcompliment nog tot uiterlijk 1 april aanvragen.

Meer informatie
Meer informatie treft u aan op www.meerssen.nl of neem contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meersen, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezingen gemeenteraad

---

Verbeteren parkeerplaatsen sport- en recreatiecomplex Heiveld

De gemeente Meerssen start maandag 5 maart 2018 met het verbeteren van de parkeerplaatsen bij sport- en recreatiecomplex Heiveld in Bunde. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de bestaande verhardingen, grond- en rioleringswerkzaamheden, het aanbrengen van element- en asfaltverhardingen en beplantingswerkzaamheden.

Uitvoering
Laeven Infra is op 5 maart gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot ca. 18 mei, afhankelijk van het weer. Bezoekers voor het sport- en recreatiecomplex Heiveld worden verzocht tijdelijk gebruik te maken van de parkeervoorzieningen aan de Kloosterweg 5-9 (voormalig gemeentelager).

Tijdelijke afsluitingen
Tijdens de werkzaamheden is de rijweg in delen afgesloten. U kunt niet parkeren waar op dat moment werkzaamheden plaatsvinden. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. De complexen blijven voor voetgangers en fietsers altijd bereikbaar. Ook de hulpdiensten hebben in nood gewoon toegang.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vervangen putranden Sint Catharinastraat Ulestraten

Op donderdag 1 februari zijn we gestart met het vervangen van drie putranden in de Sint Catharinastraat in Ulestraten. Wegens omstandigheden zijn de werkzaamheden toen niet geheel afgerond. Op vrijdag 9 maart ronden we de werkzaamheden af.Het verkeer kan hier enige overlast door ondervinden. Verkeersregelaars zullen het verkeer in goede banen leiden. Vanwege een aanpassing aan een reeds vervangen putrand stellen we in de ochtenduren een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van de parkeerplaatsen bij huisnummers 23 t/m 31.

Deze werkzaamheden vloeien voort uit het overleg met het bewonerscomité/actiegroep Sint Catharinastraat. Het betreft een pilot om te bekijken of hiermee bepaalde overlast verminderd wordt.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afsluiting A79 tussen knooppunt Kunderberg en knooppunt Kruisdonk

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden  uit aan het asfalt van de A79. Hierdoor is de A79 in de richting van Maastricht afgesloten in het weekend van vrijdag 16 maart 21.00 uur tot maandag 19 maart 05.00 uur en in de avond- en nacht van maandag 19 maart tot en met woensdag 21 maart. In verband met omleidingen moet u rekening houden met extra reistijd.

Afsluitingen
Vanwege de werkzaamheden aan de A79 zijn op bovenstaande data de volgende afsluitingen gepland:

 • A79 tussen knooppunt Kunderberg en knooppunt Kruisdonk in de richting van Maastricht.
 • Af- en toerit Voerendaal (6) in de richting van Maastricht.
 • Toe- en afrit Klimmen (5) in de richting van Maastricht.
 • Af- en toerit Hulsberg (4) in de richting van Maastricht.
 • Af- en toerit Valkenburg (3) in de richting van Maastricht.
 • Af- en toerit Meerssen (2) in de richting van Maastricht.
 • Afrit Bunde (1) in de richting van Maastricht.

Omleidingsroute
Het verkeer vanuit Heerlen en Duitsland richting Maastricht wordt omgeleid via de A76 in de richting van Geleen tot knooppunt Kerensheide en vervolgens via de A2 richting Maastricht. Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

-------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezing Gemeenteraad en Landelijk Referendum
Aanvragen vervangende stempas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen en het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 het volgende van toepassing is:

Om overal in Meerssente kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Stempas kwijt?
Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u schriftelijk, uiterlijk vrijdag 16 maart 2018, een vervangende stempas aanvragen.Mondeling aanvragen kan door bij bureau Verkiezingen in persoon te verschijnen. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur. Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Indentiteitsbewijs meenemen!
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijv. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Informatie: bureau Verkiezingen, Markt  50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.  Kijk voor meer informatie ook op de verkiezingspagina op www.meerssen.nl.

---

Landelijk Referendum 2018
Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijke aanvraag

 • Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt) moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2017 door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelijke aanvraag

 • De kiezer dient hiertoe na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur de stempas over te leggen bij bureau Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Informatie: bureau Verkiezingen, Markt  50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.meerssen.nl.

---

Verkiezing Gemeenteraad en Landelijk Referendum
Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen en het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

 • Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van stempas

 • De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 • De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 • Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 • Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Informatie: bureau Verkiezingen, Markt  50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Kijk voor meer informatie ook op de verkiezingspagina op www.meerssen.nl.

---

Beleidslijn toepassing wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Betreft: het college van burgemeester en wethouders  van Meerssen heeft op 20 februari de Beleidslijn toepassing wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur' (bibob) vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 maart 2018.
Waar ter inzage: deze beleidslijn is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 1 maart 2018. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie:Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor herbestemmen en verbouwen hoeve Weerterhof Meerssen

Betreft: het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Meerssen is voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure) medewerking te verlenen aan de volgende aanvraag:

Herbestemmen en verbouwen van hoeve Weerterhof tot een crematorium met kleinschalig uitvaartcentrum, het plaatsen van een geluidsscherm, de aanleg van een parkeerterrein en een wadi en het maken van een uitweg op de percelen plaatselijk bekend als Weert 85, 87 en 89 te Meerssen (percelen Meerssen Sectie B nummers 5885, 5887, 5888, 6000, 6227, Weert 85-89, 6231 RE Meerssen).

Inzage en termijn voor indienen van zienswijzen: bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met bijhorende stukken, het besluit op vormvrije M.E.R.-aanmeldingsnotitie en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 8-3-2018 t/m18-4-2018 op afspraak ter inzage bij het Klanten Contact Centrum van de gemeente Meerssen (tel. 14 043), Markt 50 te Meerssen.

Wie kan een zienswijze indienen en bij welke instantie: gedurende de termijn van ter inzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Voor mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via tel. 14 043.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Benoeming toezichthouders voor handhaving wet Basisregistratie Personen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30-01-2018 hebben besloten twee  gemeenteambtenaren aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van artikel 4:2 wet BRP wijst het college ambtenaren aan die belast zijn met de naleving van de verplichtingen genoemd in de Wet BRP. Deze aanwijzing vindt plaats in het kader van hun werkzaamheden voor het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Het gaat daarbij om de aanpak van adresfraude en de verbetering van de kwaliteit van de Basisregistratie personen. (BRP)

Waar ter inzage: deze benoeming ligt ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC) tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van de garage, Kloosterweg 34, 6241 GB Bunde (ontvangen 22 februari 2018);
 • het plaatsen van een bijgebouw bij bakhuis, Schonen Steynweg ongenummerd Moorveld (ontvangen 26 februari 2018);
 • het plaatsen van een buitenunit van een warmtepomp, Pastoor Nicolaas Creftenstraat 2, 6231 HH Meerssen (ontvangen 7 februari 2018);
 • het verbreden van een inrit, Mevrouw van der Meijstraat 17, 6243 AN Geulle (ontvangen 16 februari 2018);
 • het aanleggen van terreinverharding, wadi & geluidscherm, Weert 85, 6231 RE Meerssen (ontvangen 9 februari 2018);
 • het na-isoleren van daken en plaatsen dakkapellen, Pastoor Smeetsstraat 10, 6243 CS Geulle (ontvangen 21 februari 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van een woning, Kookstraat 25, 6231 KB Meerssen (ontvangen 15 november 2017);
 • het verwijderen van asbesthoudende materialen, Stationstraat 32, 6231 CM Meerssen (ontvangen 20 februari 2018);
 • het verwijderen van asbest, Vliegenstraat 38, 6241 CH Bunde (ontvangen 5 februari 2018);
 • het verwijderen van asbesthoudend materiaal, Vliegenstraat 38-42, 6241 CH Bunde (ontvangen 5 februari 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een akoestisch scherm, Raar 40, 6231RR Meerssen;
 • het uitbreiden van de bestaande garage en het bouwen van een vergunningsvrije carport, Parallelweg 36, 6231CJ Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een haagbeuk, Pastoor van Eijsstraat 20, 6235 EL Ulestraten (verzonden 27 februari 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 7 maart 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen