Gemeente Meerssen | Melding Wet Milieubeheer

Officiele publicatie

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het plaatsen van een bovengrondse propaantank 1,6 m3 voor verwarming woonhuis, Tussen de Bruggen 82, 6231 CC Meerssen (ontvangen 31 oktober 2013). Het betreft een melding ten behoeve van een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 043-3661702).

Informatie: Carlo Poolen, tel. 043-3661677. E-mail: carlo.poolen@meerssen.nl.

Meerssen,

11 december 2013
Burgemeester en wethouders Gemeente Meerssen