Gemeente Meerssen | Aanwijzing toezichthouder Wmo en Jeugdwet Gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Aanwijzing toezichthouder Wmo en Jeugdwet Gemeente Meerssen

Het college Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 20 augustus 2019 besloten om de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders/handhavers (bijzonder en preventief onderzoek en sociale rechercheurs) als bedoeld in 6.1 lid 1 van de Wmo 2015 en toezichthouders ten behoeve van de uitvoering van artikel 2.9 en 8.1.3. van de Jeugdwet te mandateren aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht met de mogelijkheid tot ondermandaat.

Meerssen,

20 augustus 2019
College van Burgemeester en Wethouders