Gemeente Meerssen | Weert 47 - Franciscus Henderson

Artikel Weert 47 - Franciscus Henderson

Stolperstein Frans Henderson
Op Weert 47 woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog Franciscus Henderson, geboren in Maastricht op 26 december 1881.

Franciscus Henderson

Frans Henderson werkt als bedrijfsleider/fabrieksopzichter bij de papierfabriek. Zijn woning staat tegenover de fabriek in een huis dat hij huurde van Tielens, de eigenaar van de fabriek. Hij heeft samen met zijn vrouw Maria Geertsen - die stierf in 1939 - drie kinderen. Hij is fel anti-Duits en doet geen pogingen om zijn aversie tegen de bezetter te verbergen. Volgens de Oorlogsgravenstichting is hij lid van het verzet.

Franciscus wordt door een collega verraden. Als gevolg van dat verraad verricht de Maastrichtse politie huiszoeking bij Henderson. Hij wordt samen met zijn broer Johan, die ook in Weert woont, opgepakt, maar zijn broer wordt weer vrijgelaten. De politie vindt in Frans' huis anti-Duitse lectuur, onder andere een illegaal blaadje in de zak van een oude jas en 27 gouden tientjes. Daarop wordt Henderson naar Kamp Amersfoort gebracht.

Hij wordt in Amersfoort ernstig ziek, maar kan geopereerd worden. Daarvoor moet Henderson naar Vught gebracht worden. Dat gebeurt op 19 november 1943. Henderson overlijdt tijdens de operatie in Vught. Daarbij is aanwezig kapelaan Kooyman uit Rotterdam, die hem nog het H. Oliesel toedient. Op de stamkaart van Henderson staat: 'verbrandingsbericht aanwezig'. Mogelijk werd hij gecremeerd.

Kapelaan Kooyman heeft na zijn terugkeer uit Dachau na de oorlog enkele brieven gestuurd aan WJMF Henderson, de jongste dochter van Frans Henderson. Dat had hij de stervende Henderson in Vugt beloofd. Ze zijn gedateerd 2 en 8 november 1945. Hij schrijft o.a.: "Ik kan u verzekeren dat hij vol overgave aan Gods H. wil gestorven is en zeker al wel in den hemel feest viert."

Frans Henderson werd begraven op het kerkhof in Rothem, gemeente Meerssen.