Gemeente Meerssen | Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking

Nieuwsbericht Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking

Gepubliceerd op: 29 september 2023 11:30

Foto 1 fotograaf Rob Acket informatiecampagne Omgevingswet
Wil je gaan bouwen, verbouwen of slopen? Een dakopbouw op je huis? Je bedrijfspand uitbreiden? Samen met je buurtgenoten een buurtvoorziening realiseren?

Onder de huidige wetgeving komen dit soort initiatieven vaak lastig van de grond. Binnen de nieuwe wet krijgt de gemeente meer ruimte om eigen keuzes te maken. Met een goed evenwicht tussen benutten en beschermen van onze leefomgeving als uitgangspunt. Bovendien is de procedure straks een stuk korter dan nu het geval is. Maar daarvoor is wel nodig dat je tijdig overleg pleegt met je buren en andere betrokkenen. En neem altijd eerst even contact op met de gemeente. Wij helpen je graag op weg! 

Wet Kwaliteitsborging Bouwen 

Op 1 januari 2024 komt er behalve de Omgevingswet nog een nieuwe wet: de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Als je een omgevings-vergunning aanvraagt, moet je bouwplan binnen het (tijdelijke) Omgevingsplan passen en aan allerlei eisen voldoen op het gebied van veiligheid en welstand (vormgeving, hoogte, materiaal- en kleurgebruik).

Zelf regelen 

Onder de huidige wetgeving controleert de gemeente of het bouwplan aan de technische eisen voldoet. Vanaf 1 januari 2024 moet je dat zelf regelen door een gecertificeerde 'kwaliteitsborger' in te huren. De kwaliteitsborger moet in een plan aangeven hoe de kwaliteit van de bouw wordt geborgd.

Benieuwd wat er op 1 januari 2024 gaat veranderen? 

Ga hier naar onze informatiepagina over de Omgevingswet.