Gemeente Meerssen | Wateroverlast! Wie moet ik bellen?

Nieuwsbericht Wateroverlast! Wie moet ik bellen?

Gepubliceerd op: 14 juli 2021 15:40

Wateroverlast in de openbare ruimte melden

Wilt u een melding doorgeven over wateroverlast in de openbare ruimte?
Omgevallen bomen, afgebroken takken, ondergelopen straten, modder en dergelijke?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon 14 043.
Buiten kantooruren kunt u dit nummer ook bellen.
U wordt dan doorgeschakeld naar de Meldcentrale.

Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl

Als er veel meldingen zijn, is het mogelijk dat u langer moet wachten.
Hiervoor vragen wij uw begrip. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast particuliere woningen en eigendommen

U kunt de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. omgevallen bomen op straat, vrijliggende elektriciteit). Het kan dus zijn dat de brandweer u niet of niet onmiddellijk kan komen helpen.

Bel alleen bij acute spoed / gevaar 1-1-2. Daar redt u levens mee.
Overige gevallen: bel 0900-0904 (wel brandweer, geen spoed)

Wie moet ik bellen bij Wateroverlast