Gemeente Meerssen | Bouwteams strategische toekomstvisie en omgevingsvisie volop aan de slag!

Nieuwsbericht Bouwteams strategische toekomstvisie en omgevingsvisie volop aan de slag!

Gepubliceerd op: 11 april 2024 12:15

Toekomstvisie: collage tussentijdse bijeenkomst bouwteams
Op 9 april vond de tweede bijeenkomst plaats in het kader van de ontwikkeling van een toekomstvisie en een omgevingsvisie voor de gemeente Meerssen. Tien bouwteams met inwoners en andere belanghebbenden presenteerden aan elkaar en aan raadsleden hun eerste ideeën voor de toekomst van Meerssen. De teams gaan de komende periode verder met het opstellen van hun eigen visie.

Complimenten voor de inzet

Voor het maken van de visies, heeft de gemeente gekozen voor een nieuwe aanpak. De inwoners worden vanaf het begin actief betrokken. Zij reageren niet op voorstellen uit het gemeentehuis, maar gaan zelf aan de slag met hun visie op de toekomst van de gemeente.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz opende in het bijzijn van wethouder Bjorn Molling de avond in gemeenschapshuis De Stip. Zij hadden daarvoor al een rondje gemaakt door de zaal. Daar hadden de bouwteams aan tafels de presentatie van hun eerste ideeën voorbereid. De burgemeester complimenteerde de teams met het vele werk dat zij in korte tijd hebben verzet. 

Er was veel variëteit en creativiteit te bewonderen in de bijdragen van de bouwteams. Dat varieerde van powerpoint presentaties tot een kleurige A0 poster met verbeelding van de visie tot een Monopoly bord met een spel rond participatie van inwoners.

Toekomstvisie: tussentijdse bijeenkomst bouwteams

Breed scala aan onderwerpen en volop concrete ideeën

Uit de enthousiaste toelichtingen van de bouwteams bleek niet alleen hun grote betrokkenheid bij de eigen dagelijkse woon- en leefomgeving, maar ook bij 'grotere' thema's zoals het mooie buitengebied en de bereikbaarheid van de gemeente. De leefbaarheid van de kernen is één van de centrale onderwerpen die in alle groepen aandacht krijgt: hoe kunnen we zorgen voor betaalbare woningen (zonder dat we daar de groene omgeving voor opofferen), hoe houden we voorzieningen bereikbaar (terwijl busmaatschappijen steeds minder openbaar vervoer verzorgen), hoe houden we onze jeugd en onze ouderen in beweging (zonder dat de kosten voor de gemeenschap sterk stijgen), hoe zorgen we voor inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (terwijl het personeel in zorg en welzijn steeds schaarser wordt)?

Uit drie voorbeelden die werden gepresenteerd aan de hele zaal bleek de concreetheid van de ideeën die in de bouwteams leven om antwoorden te vinden op dit soort ingewikkelde vraagstukken. Van een multifunctioneel complex met bewegen en wonen in Geulle, het benutten van bestaand vastgoed om te komen tot nieuwe woningen en het laagdrempelig betrekken van inwoners bij elkaar in de straat.

Toekomstvisie: tussentijdse bijeenkomst bouwteams

Het vervolg

De komende weken werken de bouwteams verder aan hun visie. Op donderdag 23 mei om 19.00 uur presenteren de teams in de Tiendschuur van landgoed Vliek in Ulestraten de definitieve visies. Met de visies van de teams gaat de gemeente vervolgens samen met vertegenwoordigers uit de teams aan de slag met de toekomstvisie en omgevingsvisie. Deze worden uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie?

Op deze gemeentelijke website is informatie te vinden over het traject. Voor vragen en/of suggesties kun je een bericht sturen naar toekomstvisie@meerssen.nl.

Toekomstvisie