Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 21 - 20 mei 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 21 - 20 mei 2020

Gepubliceerd op: 25 mei 2020 09:00

Gemeentepagina: week 21
Datum: 
woensdag 20 mei 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatie Coronavirus

Sinds 11 mei is een aantal landelijke coronamaatregelen versoepeld. We krijgen stap voor stap meer ruimte. Dit kan echter alleen als iedereen zich aan de maatregelen blijft houden: houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte! Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf thuis. Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Sinds 13 mei is er weer een nieuwe Noodverordening van kracht (zie bekendmaking elders op deze pagina's). Deze kunt u inzien op www.meerssen.nl/coronavirus. Hier vindt u ook alle informatie mbt de maatregelen in onze gemeente. Meer info vindt u ook op www.rijksoverheid.nl of www.vrzl.nl. Of volg de landelijke (en regionale/lokale) media.

ALLEEN OP AFSPRAAK! GEEN VRIJE INLOOP
U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. Afspraak maken? Bel 14 043. U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

AFVAL

Textielcontainers weer in gebruik
Door de coronacrisis werd landelijk geen oud textiel verwerkt. Wij vroegen u daarom om uw textiel even thuis te bewaren en niet naar de textielcontainer te brengen. Sinds donderdag 14 mei zijn de textielcontainers weer in gebruik. Hou ook bij het wegbrengen van uw textiel voldoende afstand van anderen.

Oud papier
Vrijwilligers halen normaal het oud papier op. Om de verspreiding van het coronavirus voor personeel van de inzameldienst en vrijwilligers tegen te gaan, is de inzameling voorlopig stopgezet. Ziet u dat mensen toch papier aan de straat zetten? Tip ze dan even dat het niet wordt opgehaald.

HORECA-ONDERNEMERS PAS OP!
Veel horecaondernemers kunnen momenteel moeilijk het hoofd boven water houden. Dit biedt kansen aan criminelen. Zo bieden zij 'corona-hulp' aan, bijvoorbeeld in de vorm van (cash) leningen of giften. Let op! Eenmaal 'ja' gezegd, is er geen weg meer terug. Laat je niet verleiden, want je kunt maar één keer nee zeggen. Meer informatie hoe dit te voorkomen, vindt u op www.meerssen.nl/coronavirus/horeca.

MEER INFORMATIE

---

Gemeente Meerssen geeft géén gemeentegids meer uit

In december 2016 is de allerlaatste papieren gemeentegids van de gemeente Meerssen verschenen. De gemeentegids is – net als andere papieren naslagwerken – steeds meer een verouderd communicatiemiddel in deze tijden van digitalisering. Daarom is begin 2017 besloten te stoppen met het uitgeven ervan. Bovendien is de informatie uit de gemeentegids bij verschijning vaak al verouderd. Het gros is beschikbaar op internet via bijvoorbeeld zoekmachines.

LET OP! Commerciële bedrijven brengen eigen gidsen uit
Er zijn echter commerciële bedrijven die soortgelijke gidsen uitgeven. Zij kunnen ondernemers, verenigingen en instellingen benaderen voor (betaalde) advertenties of controle van gegevens. Let altijd goed op of aan controle, aanpassen en opname van gegevens kosten verbonden zijn!!

Deze bedrijven werken dus NIET samen met de gemeente Meerssen. De gemeente kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van gegevens in deze gidsen.

---

Bestuurscentrum gesloten op 21 & 22 mei en 1 juni

Hemelvaart
In verband met Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum / Gemeentelijk Klant Contact Centrum gesloten op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Pinksteren
In verband met Pinksteren is het bestuurscentrum / Gemeentelijke Klant Contact Centrum gesloten op maandag 1 juni 2020. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

---

Melden verloren of gevonden voorwerpen kan voortaan ook digitaal

De gemeente Meerssen is sinds kort aangesloten op de landelijk website www.verlorenofgevonden.nl. Dat betekent dat verloren of gevonden voorwerpen voortaan op elk gewenst tijdstip (24/7) digitaal kunnen worden gemeld of gezocht. U kunt natuurlijk ook ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) bellen via telefoon 14 043.

Iets verloren?
Bent u iets verloren? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden. Als iemand uw spullen op die website heeft geregistreerd, kan het een paar dagen duren voordat u ze daar kunt terugvinden. Bent u iets verloren in een openbaar gebouw of in het openbaar vervoer? Neem dan contact op met de beheerder. Is uw paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen? Aangifte doen bij de politie is niet nodig. Laat de gemeente wel een verklaring van vermissing opstellen. Zo voorkomt u misbruik. Vermissing van uw paspoort of identiteitskaart kunt u in de gemeente Meerssen ook digitaal melden.

Iets gevonden?
U kunt ook een gevonden voorwerp melden via www.verlorenofgevonden.nl. U kunt dit ook melden bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC): telefoon 14 043. Gevonden voorwerpen kunt u thuis bewaren of inleveren bij het gemeentelijke KCC. Inleveren is:

 • verplicht als u een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart hebt gevonden
 • raadzaam als u sleutels hebt gevonden
 • mogelijk als u een gevonden voorwerp liever niet thuis bewaart

---

Werk in uitvoering

Werkzaamheden fietspad Hoolhuis
In de week van 25 mei werkt Rijkswaterstaat aan het fietspad Hoolhuis in Meerssen. Ter hoogte van het ecoduct Kruisberg wordt een nieuwe gootconstructie en klinkerverharding aangebracht i.v.m. wateroverlast. Door deze werkzaamheden is fietspad Hoolhuis die week afgesloten.

Afsluiting Kuiperstraat en Westelijke Kanaaldijk
In verband met werkzaamheden aan het talud van de nieuwe dijk zijn de Kuiperstraat en Westelijke Kanaaldijk tussen Geulle a/d Maas en Elsloo van 25 t/m 29 mei tussen 07.00-18.00 uur gesloten voor alle verkeer. In de avond- en nachturen zijn de wegen open.

Werkzaamheden Enexis Beekstraat/Volderstraat Meerssen
Enexis werkt aan de gasleiding in de Beekstraat in Meerssen. Hierdoor is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden verlopen voorspoedig, waardoor de Beekstraat vanaf 21 mei weer open is voor doorgaand verkeer. Hierna voert Enexis nog t/m 12 juni restwerkzaamheden uit in de Volderstraat

Werkzaamheden Enexis Bunderstraat
Enexis voert van 25 mei t/m 19 juni werkzaamheden uit aan de gasleiding in de Bunderstraat in Meerssen. De werkzaamheden vinden plaats in de stoep tussen de Stationstraat en de Montfortlaan aan de kant met de even huisnummers. De Bunderstraat wordt niet afgesloten voor het verkeer. De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van verkeersregelaars.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2021

Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Vindt u dat iemand een lintje verdient? U kunt een voordracht indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die u wilt voordragen. Omdat een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, moet u dit tijdig doen. Voordrachten voor Lintjesdag 2021 moeten vóór 1 juli 2020 binnen zijn.

Bijzondere maatschappelijke verdienste
De nadruk ligt op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd onbaatzuchtig ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

Decoratiestelsel
Het huidige decoratiestelsel kent twee verschillende ordes, namelijk de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau.

De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat uit drie graden:

 1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
 2. Ridder van de 2e graad: Commandeur
 3. Ridder van de 3e graad: Ridder

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes graden:

 1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
 2. Ridder van de 2e graad: Grootofficier
 3. Ridder van de 3e graad: Commandeur
 4. Ridder van de 4e graad: Officier
 5. Ridder van de 5e graad: Ridder
 6. Ridder van de 6e graad: Lid

Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt?
U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat er een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, dient dit minstens vijf maanden van tevoren te gebeuren. De voordrachten voor Lintjesdag 2021 kunnen tot en met 1 juli 2020 worden ingediend.

Procedure
De burgemeester bekijkt het voorstel en zendt dit met begeleidend advies en nadere gegevens van de decorandus naar de Commissaris der Koning. Deze beoordeelt de voordracht en zendt het voorstel, eveneens met begeleidend advies, naar het Kapittel van Civiele Orden. Hier wordt het voorstel opnieuw bekeken en - wederom met advies - verzonden naar de betreffende minister, die uiteindelijk een beslissing neemt.

Koninklijke Erepenning
Voor informatie met betrekking tot richtlijnen en de procedures in relatie tot het indienen van voorstellen voor het toekennen van een Koninklijke Erepenning zie https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/koninklijke-erepenning.
Aandacht wordt gevraagd voor het tijdig indienen van voorstellen voor een aanvraag. Deze aanvraag neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een voordracht en de criteria kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Gemeente Meerssen, tel. 043-3661616 of 3661607.

---------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Nieuwe noodverordening ivm Coronavirus

Betreft: sinds 13 mei 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 13 mei 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontwerpbegroting GR Milieuparken Geul en Maas 2021

Betreft: Inzage ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul & Maas 2021.
Opmerking: tegen betaling van de legeskosten is deze ontwerpbegroting algemeen verkrijgbaar.
Waar ter inzage: op verzoek kan een digitaal exemplaar via de mail worden toegestuurd. Stuur hiervoor een mailtje aan info@meerssen.nl of bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een barbershop, Bunderstraat 268, 6231 EP Meerssen (ontvangen 10 mei 2020);
 • het realiseren van een bijgebouw en zwembad, Prins Bernhardlaan 9, 6241 EM Bunde (ontvangen 10 mei 2020);
 • het uitbreiden van de woning, Blockhuijsstraat 24, 6235 AX Ulestraten (ontvangen 6 mei 2020);
 • het realiseren van een schuur, Weert 33, 6231 RE Meerssen (ontvangen 8 mei 2020);
 • het herbouwen van een tuinmuur, Kuilenstraat 2, 6231 AW Meerssen (ontvangen 11 mei 2020);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • verwijderen asbest dak tuinhuisje, Sint Rochusstraat 15, 6241 CD Bunde (ontvangen 10 mei 2020);
 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Wilmarstraat 7, 6231 GW Meerssen (ontvangen 12 mei 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het renoveren van het dak, het realiseren van dakkapellen en het veranderen van de erker aan de voorgevel, Parallelweg 38, 6231 CJ Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het uitbreiden van het woonhuis, Dennenberg 10, 6241 NN Bunde (verzonden 13 mei 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Wet geluidhinder
Verzoek tot vaststellen hogere grenswaarden:
Betreft: Gewijzigd besluit tot vaststelling van hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder / het Besluit geluidhinder ten behoeve van:

 • Realisatie van een vrijstaande woning aan de Boschweg ongenummerd te Bunde (verzonden 14 mei 2020), kadastraal bekend Bunde sectie A, nummer 2147.

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 20 mei 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen