Gemeente Meerssen | Agenda extra besluitvormende raadsvergadering woensdag 15 mei 2024

Nieuwsbericht Agenda extra besluitvormende raadsvergadering woensdag 15 mei 2024

Gepubliceerd op: 19 april 2024 10:05

Op woensdag 15 mei 2024 vergadert de gemeenteraad in een extra besluitvormende raadsvergadering.
De vergadering begint om 18.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

• Opening en mededelingen
• Vaststelling concept-agenda
• Motie Afwijzing bijdrage energievoorziening en riolering € 28.000 voor Pop-Up-restaurant
• Motie Onderzoeken van vuurwerkvrije zones in Meerssen
• Motie Overlast jongeren bij kindcentrum De Wereldster
• Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken voor deze besluitvormende raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl