Gemeente Meerssen | Bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58 na bezwaren aangepast

Nieuwsbericht Bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58 na bezwaren aangepast

Gepubliceerd op: 30 juni 2023 14:10

Vliegenstraat
Van 7 december 2022 t/m 18 januari 2023 lag het ontwerp bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58 ter inzage. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt voor het gehele perceel een nieuw planologisch-juridisch kader vastgelegd voor 15 levensloopbestendige appartementen op deze locatie.

Naar aanleiding van de ter inzagelegging zijn zienswijzen ingediend en heeft de gemeente met een aantal betrokkenen (omwonenden, buurtnetwerk Bunde en de projectontwikkelaar) overleg gehad. Tijdens het overleg is afgesproken dat partijen samen gaan kijken hoe het plan beter kan aansluiten bij de wensen van de omwonenden. Daarnaast is afgesproken dat als zich op (korte) termijn nieuwe ontwikkelingen voordoen in de Vliegenstraat, omwonenden vroegtijdig informtie ontvangen en betrokken worden.

Op 19 juni jongsleden heeft de raad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen (zeg maar bezwaren), is besloten het bouwplan 2m naar achteren te schuiven. Hierdoor ontstaat er aan de voorkant meer ruimte voor een groene invulling.

Vragen?
Heeft u vragen over ontwerp bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en vraag naar Edward Wezenberg, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.
Indieners van zienswijzen ontvangen daarover persoonlijk bericht.