Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 13-09-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 13-09-2023

Gepubliceerd op: 21 september 2023 20:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 september 2023

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:

  1. De voorstellen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
  2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 3 van de Wgr in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken;
  3. de gemeenteraad wordt geadviseerd een zienswijze kenbaar te maken conform het gestelde in de concept uitgaande brief.