Gemeente Meerssen | Subsidie peuteropvang en vroegschoolse educatie

Artikel Subsidie peuteropvang en vroegschoolse educatie

De gemeente Meerssen subsidieert geregistreerde kindcentra die peuteropvang aanbieden, waarbij peuters van 2 jaar tot het moment dat ze naar de basisschool gaan een gecertificeerd VVE-programma krijgen aangeboden. Gericht op ontwikkelingsstimulering en de basisschool.

Aanvragen moeten worden ingediend voor 15 oktober 2022. 

Kunt u de formulieren niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder.