Artikel Ambtelijke organisatie

Binnenplein bestuurscentrum / ProosdijhoeveDe ambtelijke organisatie van de gemeente Meerssen telt ca. 100 medewerkers. Deze zijn verdeeld over drie afdelingen: bedrijfsvoering, ruimte en samenleving. De ambtelijke organisatie staat onder leiding van gemeentesecretaris / algemeen directeur mr Jacques Eurlings. De gemeentesecretaris is voorzitter van het gemeentelijke managementteam. Het managementteam bestaat uit de afdelingshoofden onder leiding van de algemeen directeur / gemeentesecretaris. De ambtelijke organisatie adviseert het gemeentebestuur over het te voeren beleid en zorgt na besluitvorming voor uitvoering van het vastgestelde beleid.