Gemeente Meerssen | Kadernota gemeente Meerssen

Artikel Kadernota gemeente Meerssen

Kadernota
De kadernota van de gemeente beschrijft de kaders voor de op te stellen begroting. Hierin staan keuzes over bestaand & nieuw beleid en de bijbehorende inkomsten & uitgaven.