Gemeente Meerssen | Aanpassen inrichting Maastrichterlaan

Artikel Aanpassen inrichting Maastrichterlaan

De afgelopen tijd zorgde de gemeente Meerssen ervoor dat bij reconstructies buurten of straten ook meteen ingericht werden als 30 km/u gebieden, fietspaden werden aangepast en verkeersonveilige situaties werden verbeterd. Dit heeft ook bijgedragen aan een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel in onze gemeente. Zo hebben we ook gekeken naar het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Maastrichterlaan in Bunde. Adviesbureau Kragten heeft een voorlopig ontwerp gemaakt.

Uitgangspunten voorlopig ontwerp

In dit ontwerp trekken we de infrastructurele maatregelen van de Pletsstraat door naar de Maastrichterlaan. Bij het maken van het ontwerp is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • De Maastrichterlaan wordt 30 km-zone.
  • Het begin/einde van deze 30 km-zone ligt ter hoogte van de Meerstraat.
  • De gelijkwaardige kruispunten worden voorzien van blokmarkeringen.
  • Het wegbeeld wordt vergelijkbaar met de Pletsstraat.
  • Er komen fietsstroken met een breedte van 1.80 meter.

U kunt hier het voorlopige ontwerp downloaden

Is deze pdf voor u niet leesbaar? U kunt een papieren exemplaar van het ontwerp op afspraak inzien in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Bel telefoonnummer 14 043. Wij helpen u graag verder.

Tijdelijke Maatregelen

Aangezien de uitvoering nog even op zich laat wachten, zijn er tijdelijke maatregelen genomen in de vorm van 'Smiley Displays'. Deze laten weggebruiker zien of hun snelheid goed of te hoog is. Bovendien wordt de mogelijkheid bekeken voor het plaatsen van rood-witte schrikhekken.

Stand van zaken

Tijdens het proces is gebleken dat er ook werkzaamheden aan de riolering moeten plaatsvinden (nieuwe regenwaterriolen). Momenteel worden de rioolberekeningen afgerond. Wanneer deze klaar zijn, worden de werkzaamheden aan de riolering ook verwerkt in de tekeningen. Dan is het definitieve ontwerp klaar. We streven er naar om in het eerste kwartaal van 2023 een ingenieursbureau in te huren voor het verder uitwerken van de werkzaamheden. Tijdens dit proces betrekken en informeren wij ook de bewoners. 

Vragen?

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043 of e-mail: info@meerssen.nl en vragen naar Rens Wijnands.