Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 21 - 22 mei 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 21 - 22 mei 2019

Gepubliceerd op: 21 mei 2019 10:40

Gemeentepagina: week 21
Datum: woensdag 22 mei 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

In verband met Hemelvaart:
Bestuurscentrum gesloten op 30 en 31 mei

In verband Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum / gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie over gemeentelijke diensten & producten vindt u ook op www.meerssen.nl. Hier kunt u diverse producten digitaal aanvragen en betalen (met DigiD). Via de website kunt ook een melding openbare ruimte digitaal indienen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

fietsen
Houd de treinstations netjes en plaats fietsen in de rekken

Meerssen wil graag een mooie en gastvrije gemeente zijn voor inwoners en bezoekers. Dagjesmensen die onze gemeente aandoen, maken bijvoorbeeld vaak gebruik van de trein. De stations zijn dan dé entree van onze sfeervolle gemeente.  We willen onze stations graag netjes te houden voor bezoekers én inwoners.

Fietsen in het rek
Op dit moment worden er vaak fietsen her en der buiten de rekken geparkeerd. Dat geeft een rommelige indruk. Het college van B&W heeft daarom besloten dat er op station Meerssen en station Bunde géén fietsen meer buiten de rekken gestald mogen worden.

Staat uw fiets toch buiten de rekken?
De Boa zal indien mogelijk dan proberen uw fiets alsnog in het rek zetten. Lukt dat niet? Dan krijgt u een label aan uw fiets. Hierop staat dat u uw fiets binnen een uur moet verplaatsen anders wordt uw fiets verwijderd.

---

Donderdag 23 mei 2019
Loket Burgerzaken gesloten

In verband met de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement is het loket Burgerzaken op donderdag 23 mei 2019 de hele dag gesloten.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

---

Overlast speelveld bij de WereldSter

In maart werd het speelveld bij het nieuwe Kindcentrum de WereldSter in Meerssen officieel in gebruik genomen. De laatste weken ontvangt de gemeente helaas regelmatig klachten van overlast bij het speelveld door rondhangende jongeren. We gunnen iedereen zijn ontspanning en speelplezier, maar gedraag je wel netjes en ruim je rommel op!

Samen aanpakken
Als gemeente nemen we deze problemen serieus en zijn dan ook samen met Bibliotheek Meerssen, alle gebruikers van Kindcentrum De WereldSter en de professionals van de werkgroep Respectvol Samenwerken (straatcoaches, jeugdcoach, boa's en politie) in overleg hoe we deze overlast kunnen aanpakken. Er zijn inmiddels diverse maatregelen genomen.

Regels & toegangsverbod
Naar aanleiding van de overlast plaatst de gemeente borden met gedragsregels die gelden op en rond het speelveld. Daarnaast geldt er vanaf nu een toegangsverbod voor het speelveld tussen 22.00-07.00 uur. De politie, gemeentelijke BOA's en straatcoaches zien hier streng op toe. Zij voeren ook gesprekken met de jeugd en spreken hen aan op hun gedrag.

Een kleine moeite!
We gunnen álle kinderen en jeugdigen hun ontspanning en speelplezier. Maar houd je wel aan de gedragsregels en gooi je rommel in de vuilnisbakken. Deze worden nu vaker geleegd. Zo zorgen we er samen voor dat ook andere kinderen en jongeren fijn en veilig kunnen spelen op het speelveld. Dat is een kleine moeite!

---

Verkiezingen
Donderdag 23 mei 2019
Verkiezingen Europees Parlement

Mee mogen beslissen is een belangrijk recht in onze democratie. Een recht dat u op donderdag 23 mei 2019 in de praktijk kunt brengen voor de Europese Parlementsverkiezingen.

Elke stem telt!!

Waar mag u stemmen op 23 mei?
U mag bij alle stembureaus in de gemeente Meerssen uw stem uitbrengen. Een overzicht van de stembureaus vindt u op de achterzijde van de kandidatenlijst en op www.meerssen.nl.

Op de dag van de verkiezingen zijn de stembureaus geopend van 07.30-21.00 uur.

---

Schoonmonitor App

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een kunstwerk, Proosdijpark nabij Markt in Meerssen (ontvangen 10 mei 2019);
 • het gedeeltelijk wijzigen van een eerder verleende vergunning (HZ_WABO-2018-0328) en het realiseren van een overkapping, Dorpstraat 21d, 6235 AC Ulestraten (ontvangen 10 mei 2019);
 • het veranderen van de gevel, Weerterbroekplantsoen 4, 6231 DW Meerssen (ontvangen 9 mei 2019);
 • het legaliseren van de bouw van een garage, Raar 21, 6231 RP Meerssen (ontvangen 12 mei 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, Klinkenberg 121, 6231 BC Meerssen (ontvangen
  8 mei 2019);
 • het verwijderen van asbest, Kloosterberg 6, 6241 ED Bunde (ontvangen 8 mei 2019);
 • het verwijderen van asbest, Charles Eyckstraat 24, 6231 GZ Meerssen (ontvangen 14 mei 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld (verzonden 10 mei 2019);
 • het realiseren van een opening in de kopgevel schuur, het aanbrengen van een omheining en het plaatsen van zonnepanelen, Kerkplein 8, 6243 NC Geulle (verzonden 14 mei 2019);
 • het veranderen van twee dakkapellen in een dakkapel, Höfkestraat 21, 6241 CS Bunde (verzonden 14 mei 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 22 mei 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen