Gemeente Meerssen | Verkiezingen gemeenteraad: Schrappen aanduiding politieke groepering

Officiele publicatie

Verkiezingen gemeenteraad: Schrappen aanduiding politieke groepering

De voorzitter van het centraal stembureau maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 7, van de Kieswet bekend, dat heden op het gemeentehuis van deze gemeente ter inzage is gelegd het besluit van het centraal stembureau tot het schrappen van een aanduiding in het register. De volgende politieke groepering wordt geschrapt: FOCUS.

Heeft u vragen over de schrapping van deze politieke groepering?

Hiervoor kunt u bellen met team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/gemeenteraadsverkiezingen.

Meerssen,

23 maart 2022 M.A.H. Clermonts-Aretz, voorzitter van het centraal stembureau