Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 34 - 23 augustus 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 34 - 23 augustus 2017

Gepubliceerd op: 23 augustus 2017 15:50

Gemeentepagina: week 34
Datum: woensdag 23 augustus 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Resultaten coulancebeleid inhaalslag handhaving

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om een achterstand weg te werken in het aantal te behandelen handhavingszaken. Voor dit doel is de gemeente gestart met het project 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance'.

Eerste inventarisatie: 140 vraagstukken

Uit een eerste inventarisatie bleek het om 140 vraagstukken te gaan. Doordat de gemeenteraad besloten heeft om bepaalde ruimtelijke beleidskaders buiten toepassing te laten voor de zaken die onder het plan van aanpak vielen, konden deze relatief eenvoudig worden afgehandeld.

Het coulancebeleid is beëindigd met een 'inkeerregeling'

De gemeenteraad heeft het project onlangs beëindigd met een zogenaamde 'inkeerregeling'. Dit betekent dat iedereen die nog aanspraak wilde maken op het coulancebeleid drie maanden extra de kans heeft gekregen om zich bij de gemeente te melden.

Dit heeft geleid tot 54 extra aanmeldingen

In de meeste gevallen gaat het om illegale bouwwerken of gebouwen. Daarnaast zijn enkele illegale woningsplitsingen gemeld en een paar gevallen van illegaal grondgebruik. Ook voor deze gevallen geldt dat in eerste instantie gezocht wordt naar mogelijkheden om de situatie te legaliseren. Als blijkt dat de regels legalisering niet toelaten, moet de eigenaar ervoor zorgen dat de illegale situatie zo spoedig mogelijk wordt opgeheven.

Burgemeester Clermonts-Aretz (portefeuillehouder Coulancebeleid):

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

"Uit de resultaten blijkt dat de gekozen projectmatige aanpak succesvol  is. In de meeste gevallen komen wij in goed overleg met de eigenaar tot een oplossing. Maar laat ik duidelijk zijn: regels zijn er niet voor niets. Wat betreft leefbaarheid en veiligheid kan en mag het gemeentebestuur geen concessies doen."

Plannen om iets te veranderen aan uw woning of woonomgeving?

Ga tijdig voor informatie en advies langs bij de gemeente. Wij denken met u mee. Daarnaast is het verstandig om uw plannen ook met uw buren te bespreken.

Vragen? Een afspraak maken?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum.

---

Nieuws in het kort

Wandeling Ravensbos – Op woensdag 23 augustus organiseert IVN Meerssen een middagwandeling door het Ravensbos. Het is een wandeling van ongeveer 8 km met een steile afdaling er in. Iedereen is welkom. U hoeft geen lid van IVN Meerssen te zijn. Informatie: 06-12842320 / 06-14401879.

MTB-BMX-evenement - Stichting Crossborder Cycling Limburg organiseert op zondag 27 augustus voor de eerste keer een MTB-BMX 'fun event' onder de naam Steamrace. Het evenement vindt plaats bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). Meer informatie en inschrijven kijk op www.ontdekmeerssen.nl.

Bondsfeest St. Remigius - Op zondag 27 augustus organiseert schutterij Sint Remigius voor de 6de keer het Bondsfeest voor Schuttersbond Sint Gerardus. Op deze dag presenteren zich 22 schutterijen aan het publiek. Zin in een knallende afsluiting of misschien wel het begin van een mooie zomervakantie? Kom dan op zaterdag 26 augustus ook naar de Mega Mallorca Party in de feesttent. Kijk op www.ontdekmeerssen.nl voor informatie.

Groot Meerssen Toernooi - In het weekend van 26 en 27 augustus is RVU gastheer voor het Groot Meerssen Toernooi 2017. Op sportpark RVU in Rothem kunt u genieten van spannende wedstrijden. Op zaterdag 26 augustus spelen de veteranen (zeventallen) van 15.00 tot 18.00 uur. Op zondag 27 augustus spelen de 1e elftallen van 13.00 tot 18.00 uur. Kijk op www.ontdekmeerssen.nl voor informatie.

Bunde Nu Samen - Neem deel aan leuke en gezellige activiteiten in Ut Zaelke van Bunde Nu Samen. Kijk op www.ontdekmeerssen.nl voor informatie.

Burendag - In 2017 is Burendag op zaterdag 23 september. Het is een dag waarop mensen gezellig samenkomen en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Het Oranje Fonds steunt Burendag en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook de gemeente wil sociale activiteiten zoals Burendag graag aanmoedigen. Onder voorwaarden kunt u gebruikmaken van het Leefbaarheidsfonds.

De Ketel Meerssen  - Neem deel aan leuke en gezellige activiteiten bij ontmoetingscentrum De Ketel in Meerssen. Kijk op www.ontdekmeerssen.nl voor informatie.

Werkzaamheden bij Witte Hoek Rothem - De komende maanden realiseert Avenue2 in opdracht van de gemeente Meerssen bij rotonde Witte Hoek een bergbezinkbassin. Op 21 augustus zijn de werkzaamheden gestart. De eerste weken is Avenue2 bezig met het vrijmaken en inrichten van het werkterrein, het intrillen van damwandplanken en het ontgraven van de bouwkuip.

Meer informatie

Uitgebreide informatie treft u aan op deze website.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen 2017 e.v.

Betreft: het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 15 augustus 2017 vastgesteld het Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming BeneFits ServicePas Gemeente Meerssen 2017 e.v.

In werking: 01-09-2017

Waar ter inzage: dit besluit worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit een aanvullende kennisgeving. U kunt gemeentelijke verordeningen en beleidsregels permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. U kunt de informatie op afspraak tevens inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum. Informatie:Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

  • plaatsen luifel, Bunderstraat 7 Meerssen (ontvangen 14 augustus 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • realiseren aanbouw, Groot Berghem 18  Ulestraten (verzonden 15 augustus 2017);
  • vestigen kapsalon, Eijckerveld 20  Ulestraten (verzonden 16 augustus 2017);
  • plaatsen (hekwerk (legaliseren), Sint Catharinastraat 84 Ulestraten (verzonden 17 augustus 2017);
  • plaatsen overkapping/carport, Hulserstraat 44 Geulle (verzonden 18 augustus 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:

het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

  • Dagtekening (datum brief).
  • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
  • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
  • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 23 augustus 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen