Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015

Gepubliceerd op: 15 december 2015 11:50

Weeknummer: 51
Datum: woensdag 16 december 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Deze week: nieuwe Afvalwijzer 2016 in uw brievenbus

Op 1 januari 2016 verandert de afvalinzameling. Dit kan voor u andere inzameldagen en -tijden betekenen. In de week van 14 december krijgt u de Afvalwijzer 2016 in de brievenbus, met op de achterzijde uw persoonlijke afvalkalender voor komend jaar. Hierop ziet u precies wanneer het afval bij u in de straat wordt opgehaald. Overigens ziet de Afvalwijzer er anders uit dan in voorgaande jaren. U herkent de nieuwe Afvalwijzer aan de foto bij dit artikel. De nieuwe Afvalwijzer wordt dus deze week (periode 14-20 december) per post aan u toegezonden.

Afval

Deel gemeente: andere inzameldagen en -tijden
Met ingang van 1 januari 2016 zal Stadsbeheer Maastricht het huishoudelijk afval inzamelen in onze gemeente. Hierdoor veranderen in delen van de gemeente de inzameldagen en inzameltijden. In de even kalenderweken wordt met ingang van 2016 alleen op maandag en dinsdag ingezameld. In de oneven kalenderweken wordt met ingang van volgend jaar alleen op maandag, dinsdag en vrijdag ingezameld. Raadpleeg uw persoonlijke afvalkalender (op de achterzijde van uw nieuwe Afvalwijzer) voor de juiste inzameldagen van restafval, GFT-afval en PMD-afval (plastic heroeszakken).

Let op
December 2015 eindigt met een oneven kalenderweek (week 53) en de eerste week van het nieuwe jaar is ook een oneven kalenderweek (week 1 start op maandag 4 januari 2016). Wilt u hiermee rekening houden bij het aanbieden van uw afval?

Op 21 december nog geen Afvalwijzer ontvangen?
Heeft u op maandag 21 december nog geen Afvalwijzer ontvangen? U kunt met ingang van 1 januari 2016 alle informatie online raadplegen op www.meerssen.nl. Hier kunt u desgewenst ook de persoonlijke afvalkalender opnieuw downloaden. Geen internet? Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.

---

KCC feestdagen
Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen
Openingstijden rond de feestdagen

Het Klant Contact Centrum (KCC) is dé toegang voor al uw vragen aan de gemeente. Het KCC is elke werkdag geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur. Rond de feestdagen zijn er gewijzigde openingstijden. Deze treft u hieronder aan. Om onnodig wachten te voorkomen werkt de gemeente Meerssen op afspraak. U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (telefoon 14 043 of aan de balie). Voor producten Burgerzaken (aanvragen paspoort, identiteitskaart, rijbewijs etc) kunt u ook via www.meerssen.nl een afspraak maken. Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

Openingstijden Klant Contact Centrum rond de feestdagen

Vrijdag 18 december : 08.30-14.30 uur (ivm kerstviering medewerkers)
Maandag 21 december : 08.30-17.00 uur
Dinsdag 22 december : 08.30-17.00 uur
Woensdag 23 december : 08.30-17.00 uur
Donderdag 24 december : gesloten
Vrijdag 25 december : gesloten

Maandag 28 december : 08.30-17.00 uur
Dinsdag 29 december : 08.30-17.00 uur
Woensdag 30 december : 08.30-17.00 uur
Donderdag 31 december : gesloten
Vrijdag 1 januari : gesloten
Maandag 4 januari : 10.30-17.00 uur (ivm nieuwjaarsviering medewerkers)

Openingstijden loket Burgerzaken rond de feestdagen

Aanvragen
Het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc. kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken bij ons Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). U kunt ook een afspraak maken via www.meerssen.nl. Dit kan rond de feestdagen binnen de volgende bloktijden:

• maandag 21 december : 09.00-12.00 uur
• dinsdag 22 december : 09.00-12.00 uur
• woensdag 23 december : 15.00-17.00 uur
• maandag 28 december : 09.00-12.00 uur
• dinsdag 29 december : 09.00-12.00 uur
• woensdag 30 december : 15.00-17.00 uur
• maandag 4 januari : 10.30-12.00 uur

Afhalen
Heeft u een reisdocument of rijbewijs aangevraagd bij het loket Burgerzaken en is dit klaar? U kunt dit zonder afspraak afhalen bij de snelbalie van het KCC. De snelbalie is geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op donderdag tot 09.00-20.00 uur. Let op! Op donderdag 24 december, vrijdag 25 december, donderdag 31 december en vrijdag 1 januari is de snelbalie gesloten.

Aangifte geboorte en overlijden
Op donderdag 24 en 31 december is bureau Burgerlijke Stand geopend van 09.00-10.00 uur voor aangifte van geboorte en overlijden.

Archief / genealogisch onderzoek
In verband met de feestdagen en werkzaamheden m.b.t. de interne verbouwing is het archief in week 52, 53 en week 1 (2016) gesloten voor genealogisch onderzoek.

Wachtdienst Openbare Werken
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoedgevallen) bereikbaar via tel. 043-3661888 (tijdens de openingstijden: tel. 043-3661617).

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl 
Voor meer informatie over openingstijden: zie www.meerssen.nl

---

Een blijk van waardering voor uw mantelzorger:
Vraag het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen 2015 aan!

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers: het mantelzorgcompliment. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur. De gemeente Meerssen stelt voor 2015 een blijk van waardering van 200 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger!

Overgangsjaar
Het was moeilijk om in een korte periode te bepalen wie een waardering moet krijgen en in welke vorm. Daarom is ervoor gekozen 2015 als een overgangsjaar te zien, waarbij de groep van 2014 de waardering kan aanvragen. Samen met de Adviesraad Sociaal Domein zal onderzocht worden hoe mantelzorgwaardering vanaf 2016 vorm te geven.

Mantelzorgers
Het budget voor het mantelzorgcompliment is echter beperkt. Hierdoor kunnen helaas niet alle mantelzorgers worden beloond. De gemeente Meerssen heeft daarom een keuze moeten maken voor de groep mantelzorgers die in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment.

Wie kan een mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u een bewijs van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ontvangen voor (het kunnen aanvragen van) het mantelzorgcompliment 2015. Dit bewijs heeft u ontvangen in januari 2015. Als u hier niet meer over beschikt, mag dit ook een kopie van uw bankafschrift zijn met daarop bewijs storting van het mantelzorgcompliment door de SVB voor het jaar 2014. De CIZ indicatie of BJZ indicatie kan ook als bewijs dienen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl (Zorg & Welzijn -> Zorg & Welzijn-nieuws) treft u een aanvraagformulier aan, waarmee u het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen 2015 kunt aanvragen voor uw mantelzorger. Heeft u geen internet? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. Zij sturen u dan een formulier per post toe.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment indienen tot uiterlijk 1 februari 2016. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

---

Champagne
Zaterdag 2 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Deze vindt dit keer plaats op zaterdag 2 januari 2016 van 16.00-18.00 uur in het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen.

Het gemeentebestuur hoopt u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Gemeentebestuur & Medewerkers wensen u
Sfeervolle Kerstdagen toe en een Gelukkig & Gezond 2016

---

Vervangende inzameldagen afval met feestdagen

In verband met de feestdagen is de inzameling van afval van 1e Kerstdag verplaatst naar een andere dag en komt de
inzameling op nieuwjaarsdag 1 januari te vervallen. Met ingang van 2016 zijn er andere inzameldagen en inzamelroutes. Raadpleeg hiervoor uw persoonlijke afvalkalender. Deze ontvangt u deze week.

Afvalinzameling feestdagen

Tijdens de vervangend ophaaldag wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat uw afval vroeger wordt opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom zo vroeg mogelijk (07.30 uur) buiten.

Let op! Twee keer gft-afval achter elkaar
In de oneven weken wordt gft-afval ingezameld. Omdat 2015 eindigt met een oneven week (week 53) en 2016 begint met een oneven week, wordt er dus twee weken achter elkaar gft-afval ingezameld. Dit heeft tevens tot gevolg dat restafval in de even week 52 van 2015 wordt ingezameld en daarna in de even week 2 van 2016. Hier zitten drie weken tussen.

PMD-afval
Inzameling PMD-afval (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen & drankenkartons)

Op woensdag 23 december (als plaatsvervangende dag voor de inzameling op vrijdag 1e Kerstdag) en op donderdag 24 december (regulier) kunt u weer plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD-afval) kwijt aan de inzameldienst.

In de Afvalwijzer 2015 staat dinsdag 23 december als vervangende inzameldag voor PMD aangegeven. Dit is niet correct. Dit moet zijn woensdag 23 december!

---

Raadsvergadering 17 december

Op donderdag 17 december 2015 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 5 november 2015
 • Lijst van ingekomen stukken Raad
 • Tijdelijke benoeming wethouder
 • Afleggen eed dan wel belofte en verklaring door tijdelijk benoemde vervangend wethouder
 • Wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Eindafrekening extra noodlokalen Stella Maris college
 • Behandelvoorstel aangaande begroting Veilig Thuis 2016
 • Verlenging vigerend beleid Participatiewet 2015
 • Liquidatieplan regionale sociale dienst Pentasz Mergelland
 • Voorbereidingskrediet unilocatie Stella Maris college
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
 • Vaststelling bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Rothemermolen
 • Afrekening grondexploitaties 2015 ihkv VBP-belastingen
 • Instemming controleprotocol en geactualiseerd normenkader m.b.t. de jaarrekening 2015
 • Belastingverordeningen en tarieventabellen 2016
 • Tweede wijziging GR RUD Zuid-Limburg
 • Wijziging en uitvoering van de Beleidsregels Aanbestedingen
 • Initiatiefvoorstel BRUG-M aanpassen parkeerbeleid centrumgebied

Verslag raadsvergadering op Meer Vandaag
Meer Vandaag maakt TV-op namen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien.

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda is ter inzage:

 • op www.meerssen.nl
 • bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente.
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Onderzoek informatiebehoefte mensen zonden internet

Ralf Ramakers uit Geulle loopt sinds dinsdag 24 november stage bij bureau Communicatie van de gemeente Meerssen. Ralf zit in het derde leerjaar van de opleiding Commercieel Management van Zuyd Hogeschool. Hij is nu bezig met een blok Communicatie & PR.

Onderzoek naar informatiebehoefte mensen zonder internet
De communicatie wordt steeds digitaler. Circa 95% van de Nederlandse bevolking maakt gebruik van internet. Maar de gemeente Meerssen wil de belangen van mensen zonder internet niet uit het oog verliezen. Vraag is hoe we de andere 5% het beste kunnen bereiken. Ralf gaat daarom in onze gemeente onderzoeken welke doelgroepen (nog) geen gebruik maken van internet, waarom ze hier geen gebruik van maken, welke informatiebehoefte ze hebben en hoe we deze doelgroepen het beste bereiken.

Vragen? Suggesties?
Met al uw vragen en suggesties kunt u terecht bij ons Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Verkeersbesluit
Afsluiten van Oude Steeg voor gemotoriseerd verkeer

Betreft: het besluit over te gaan tot het verboden verklaren voor gemotoriseerd verkeer van de Oude Steeg in Rothem.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 1. Het plaatsen RVV bord C12 met onderbord 'm.u.v. ontheffinghouders';
 2. Het plaatsen demontabel afsluiting in de Oude Steeg.

Inzage en beroepsmogelijkheid: van 16-12-2015 t/m 26-01-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: (belanghebbenden), schriftelijk, gemotiveerd bij Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel.14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het veranderen van kantoorruimte naar onzelfstandige woonruimte (brandveilig gebruik), Louis Marie Jaminhof 1, 6241 CN Bunde (ontvangen 2 december 2015);
 • het aanpassen van bordes automatenruimte, Bunderstraat 17, 6231 EH Meerssen (ontvangen 3 december 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het vervangen/wijzigen van een pui, Bunderstraat 40, 6231 EL Meerssen (verzonden 4 december 2015);
 • het plaatsen van twee enkelzijdige lichtbakken, Molenveldweg 4, 6231 RX Meerssen (verzonden 9 december 2015);
 • het plaatsen van rookafvoer kanaal aan zijgevel woning, Court-Pendustraat 29, 6241 JP Bunde (verzonden 10 december 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij: het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad') Postbus 90 6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 16 december 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina